En friskare, vänligare och smartare arbetsplats

Oct 11, 2019

Alla vet att företagets viktigaste tillgång är medarbetarna. Men hur kan du hjälpa era medarbetare att bättre klara arbetstoppar och andra utmaningar – samtidigt som de stressar ner? 

Styrelseutbildning Linköping – Ökat fokus: Hållbarhet på styrelseagendan

Oct 14, 2019

Hållbarhet på styrelseagendan är en dagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema.Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.

Hållbar upphandling

Oct 15, 2019

Vilka utmaningar och möjligheter innebär upphandlingar för näringslivet i regionen?
Hur kan man hantera kompetensbrist och krav i upphandling och hur följs upphandlingskraven egentligen upp?

ESIC-lunch Norrköping

Oct 25, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken.

Prototyper – Varför, När & Hur?

Oct 25, 2019

Har du alltid undrat hur man tar fram en prototyp, vad det är och hur mycket den kostar att ta fram? Då är du inte ensam. Det är några av de vanligaste frågorna inom produktutveckling.

7 NOVEMBER – INCOTERMS 2020, LINKÖPING

Nov 7, 2019

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.
Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer.

Styrelseutbildning Norrköping – strategi ur ett styrelseperspektiv

Nov 13, 2019

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

ESIC-lunch Nyköping

Nov 19, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken.

Styrelseutbildning Nyköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

Nov 20, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Styrelseutbildning – Internat i Visby

Nov 21, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.