Följ oss på sociala medier

Så lockar du rätt medarbetare – och behåller dem

Den i särklass viktigaste tillgången som arbetsgivare är din personal. Att med kvalitet och struktur hantera hela kedjan från att attrahera och behålla till att utveckla och avveckla är en framgångsfaktor som stärker både företagets varumärke och ökar lönsamheten.

Välkomna på en frukost med tema Företagets viktigaste tillgång där medlemmar i HR-navet guidar dig genom hela processen. De delar med sig av de viktigaste faktorerna, både vad gäller strategi, struktur och kultur som syftar till en smart personalhantering och välmående medarbetare.

Tillhör du det lilla företaget som saknar egen HR-funktion, det medelstora företaget som saknar specifik HR-kompetens eller den större organisationen som behöver temporär förstärkning? Vi vänder oss till alla, oavsett storlek, som önskar att göra det svåra lite enklare.

HR-Navet grundades 2014 genom att ett antal HR-konsulter, med olika kompetenser gick samman för att kunna erbjuda sina kunder en bred och flexibel kompetens inom olika specialistområden.  Tillsammans täcker vi in större delen av HR-området och vi ska se till att våra kunder får tillgång till den yppersta kompetensen inom det område som de för tillfälligt har behov av.

 

Medlemmarna som berättar mer:

Nyhetsflöde

Till alla evenemang