Följ oss på sociala medier

Styrelseutbildning Linköping – Ökat fokus: Hållbarhet på styrelseagendan

Östsvenska Handelskammaren kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige.  Med vår många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Nyttig, handfast och inspirerande utbildning där vi plockar in hållbarhetsfrågan i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser.

Innehåll:
Hållbarhet på styrelseagendan är en dagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema.Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.

Lärare:
Martin Hallberg är grundare och VD för konsult- och omvärldsbevakningsföretaget UpHigh AB, tidigare verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Martin har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR-frågan omfattar och arbetar aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag och institutioner.

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

Litteratur:
Vägledning till god styrelsesed

Tid:
14 oktober 2019 klockan 09.00-17.00
Östsvenska Handelskammaren Linköping, Gjuterigatan 1, 58273, Linköping

Kostnad:
7 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 kronor (exkl moms) Anmälan är bindande. Lunch och fika ingår

För mer information

Anna Axelsson

Verksamhetschef

Tel: 011-285038

Nyhetsflöde

Till alla evenemang