Följ oss på sociala medier

Förenkla framtiden med visualisering och AI

Välkommen på ESIC:s halvdag om visualisering och AI på Visualiseringscenter C. Vi får en exklusiv resa i Domen ut i rymden med hjälp av realtidsvisualisering som tagits fram i samarbete med NASA. Vi landar på månen och mars!
Vi får föreläsningar med talare från LiU och Trafikverket kring projekt och innovationer som förenklar vårt liv, stadsbyggnationer och infrastruktur. Dit hör naturligtvis Ostlänken.

Det bjuds på lunch.

Ingår i medlemsskapet i ESIC business, pris för icke medlemmar 500 kronor.


8.30 
Registrering i entrén

8.30-9.00 Fika

9.00 ESIC och Visualiseringscenter C hälsar välkomna

9.10 Anna Fredriksson från En störningsfri stad

10.15 Ulrika Hallgren, projekteringschef och Linda Abrahamsson, projektledare från Trafikverket projekt Ostlänken

11-12 Anders Ynnerman AI och visualisering – vad är möjligt nu, hur kommer det att påverka oss? Avlsutas med en tur ut i rymden i Domen.

12-13 Lunch

 

Medverkar gör:

Trots att vi vet att det inte är så, tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas. Att detta sker utan störningar är av vikt för stadens attraktivitet. Byggtransporter utgör 20% av den godstrafik som sker på våra vägar (Sveriges Byggindustri, 2010). Under byggtid uppstår en konfliktsituation, kapacitetsbehovet ökar samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Målet i projektet Störningsfri stad är att kunna visualisera denna konfliktsituation och visa på möjliga åtgärder för att hantera denna och effekterna av dessa.

Anna Fredriksson

 

Projektets leverantörer uppmanas att skicka in innovationsförslag där goda idéer premieras med en bonus eftersom vi uppmuntrar till innovation, ny teknik och nya lösningar i projekt Ostlänken.

Vi bygger en ny stambana för höghastighetståg, vi bygger för framtiden genom ett varierat landskap med unika miljöer. Med hjälp av VR-filmer kan vi visuellt illustrera hur järnvägsanläggningen kan komma att se ut, var järnvägen geografisk passerar med fokus på särskilda landmärken.

 

Linda Abrahamsson och Ulrika Hallgren

 

Artificiell Intelligens (AI) utvecklas med rasande fart. Framförallt den typ av AI som baseras på maskininlärning, som har visat sig vara mycket användbar i många tillämpningar och lett till genombrott inom områden som datorseende och självkörande fordon. Men hur ska vi människor förhålla oss till AI och hur ska vi samverka med AI?. Framtidens system för beslutsstöd kommer att bestå av AI  komponenter och människor som arbetar tillsammans och delar den kognitiva lasten.  Detta föredrag kommer att presentera möjliga sätt som vi kommer att interagera med dessa allt mer intelligenta beslutsstödsystem och genom visualisering placera människan i loopen;  AI+Människa > AI.
Anders Ynnerman tar oss med på en resa ut i rymden i Domen.

Anders Ynnerman

 

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, Norrköping Science Park, Cnema, C-research Linköpings Universitet, RISE Interactive C-Studio​. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.
Anders Ynnerman tar oss med på en resa ut i rymden i Domen.

 

Detta event är för medlemmar i ESIC business. Ta gärna kontakt med Charlotta om du vill veta mer.

 

Anmäl dig via länken redan nu!

För mer information

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Tel: 011 - 28 50 36

 

Nyhetsflöde

Till alla evenemang