Östsvenska Handelskammaren

Diplomkurs: Fördjupning internationell handel

Välkommen att gå Östsvenska Handelskammarens master class inom internationell handel. Vi ser att du som anmäler dig har grundkunskaper i de fyra utbildningsämnen som diplomeringen innehåller men att du vill förkovra dig ytterligare. De fyra kurserna nedan ingår i diplomkursen och medlemmar får förmånligt paketpris.

Välkommen att gå Östsvenska Handelskammarens master class inom internationell handel. Vi ser att du som anmäler dig har grundkunskaper i de fyra utbildningsämnen som diplomeringen innehåller men att du vill förkovra dig ytterligare. De fyra kurserna nedan ingår i diplomkursen och medlemmar får förmånligt paketpris.

Samtliga utbildningstillfällen sker hos Östsvenska Handelskammaren på Dalsgatan 13 i Norrköping klockan 09.00 – 16.00.

Fördjupning Trade Finance med fokus på remburs

Förbättrade kunskaper om finansiering och riskhantering leder till bättre och säkrare internationella affärer – vi lär dig hur!

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Med hjälp av praktiska och verklighetsbaswrade case och exempel leder vi dig över potentiella fallgropar – och du får chans att ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du ska förenkla din remburshantering.

Läs mer om denna kurs här.

Fördjupning: Incoterms som strategiskt verktyg

Med denna kurs får du en fördjupning i Incoterms 2020. Du lär dig att minska risker och kostnader i internationella varutransporter.

Vi inleder med en uppfräschning av kunskaperna om Incoterms 2020 och går sedan vidare till diskussioner och grupparbeten. Verklighetsbaserade case är en viktig del.

Incoterms (leveransvillkor) är en internationell överenskommelse om hur ansvar och transportkostnader ska fördelas mellan säljare och köpare – hur produkter ska transporteras och vem som ansvarar för risken under transportens olika delar. För att avspegla världshandeln uppdateras Incoterms med jämna mellanrum. År 2019 presenteras Incoterms 2020 som träder i kraft första januari 2020.

Läs mer om denna kurs här.

Fördjupning: Made in Sweden. Ursprung och frihandel

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här utbildningen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom. Praktiska övningar går som en röd tråd genom dagen.

Läs mer om denna kurs här.

Fördjupning: Hela exportaffären

Om en exportaffär ska bli lyckad så måste alla komponenter som ingår tas med. Dessutom så måste de olika delarna fungera med varandra om resultatet ska bli som önskat.

Många gånger så glömmer man bort delar i affären vilket många gånger leder oönskat resultat för säljaren, vilket ofta innebär att vinstmarginalen blir sämre än förväntat.

Kursen poängterar vad man bör tänka på och hur man bör tänka för att undvika onödiga problem. Vi belyser betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor i kombination med tullregler och dokumentation, dvs. huvudkomponenterna i exportaffären.

Teori genom föreläsning varvas med praktik genom grupparbeten kring praktiska övningsexempel som behandlar praktiska fall.

Läs mer om denna kurs här.

Pris:

Diplompaket med fyra kurser för medlemmar: 15.000 sek ex moms (ordinarie pris 19.200 sek + moms).

Diplompaket med fyra kurser för icke medlemmar: 20.000 sek ex moms (ordinarie pris 24.000 sek + moms).

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

27 februari, 2020

Studiebesök på Byggbranchens Säkerhetspark

Fastigheter och infrastruktur byggs överallt i vår region – gör det säkrare med ökad förståelse...

28 februari, 2020

Spaning på Kammarn

Välkommen på en after work med skärpa i fokus.

2 mars, 2020

Lunch med Kammarn

På Lunch med Kammarn får våra medlemsföretag möjligheten att bredda sina kontaktnät och göra mer...

5 mars, 2020

”Så expanderade vi genom att ta vara på kompetens bland nyanlända”

Det finns en lösning på ditt företags brist på medarbetare! Välkommen till vårt möte och...