Östsvenska Handelskammaren

Frukost med mening – Stadsmissionen i Norrköping

Visste du att 20 000 barn i Östergötland lever i ekonomisk utsatthet? Det är en av anledningarna till att Stadsmissionen etablerar sig i fler städer i Östergötland med en önskan om att kunna göra mer för fler. Sedan i våras finns Stadsmissionen i Norrköping. 

Under frukosten berättar Sanna Detlefsen, Direktor om etableringen i Norrköping. Vad ser Stadsmissionen för behov i dagsläget och hur vill vi möta de behoven framöver?

Den rådande pandemin har gjort att levnadssituationen för många människor har förvärrats. Stadsmissionen möter varje dag människor som lever i fattigdom, hemlöshet och utanförskap. Inte sällan är psykisk och fysisk ohälsa med i bilden tillsammans med våld och ofrivillig ensamhet.

Stadsmissionen arbetar för att stötta människor i socialt och ekonomiskt utsatta livssituationer. Stadsmissionen ger akut basstöd, så som mat samt långsiktigt stöd för att öka människors inkludering och egenmakt. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar. För att klara den välfärdsutmaning vi står inför krävs samarbete mellan näringslivet, det offentliga, civilsamhället och privatpersoner. Ingen klarar detta på egen hand.

Under morgonen får vi höra mer om Stadsmissionen och etableringen i Norrköping. Det finns utrymme för dialog samt att vi får ta del av vilka möjligheter som finns för att stötta Stadsmissionens arbete genom att exempelvis bli vänföretag eller engagera sig som volontär.

Varmt välkommen till frukost med mening! 

Antalet deltagare är begränsat men det går också fint att följa eventet digitalt.

07.30 – Frukost och mingel
08.00 – 08.30 Föreläsning
08.30 – 09.00  – Dialog och fortsatt mingel

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Annika Bornström

Verksamhetschef event och Kammarforum

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

20 oktober, 2020

Världen i förändring – tull och handel i fokus

Välkommen till årets variant av Tulldagen som arrangeras i en digital version. Under detta webbinarium...

21 oktober, 2020

Ostlänken, javisst! Men vem ska göra jobbet?

Det saknas tekniker, svetsare, lantmätare och flera andra yrkesgrupper när nya stambanor ska byggas. Vilken...

21 oktober, 2020

Framtid och trender – Robot-Anna kommer till Bright East

Hur ska människor, organisationer och företag tänka och agera för att lyckas i framtiden? Det...

22 oktober, 2020

Made in Sweden. Ursprung och frihandel

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att...