Östsvenska Handelskammaren

Kompetensförsörjning – företagens viktigaste fråga: Workshop

Varmt välkommen till en workshop på tema kompetensförsörjning med syfte att förbättra kunskapen och samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsende.

I juni släppte Handelskammaren rapporten ”Kompetensförsörjning – företagens viktigaste fråga”. Den visar bland annat att av de nära 200 företag som deltog i vår undersökning behöver 80 procent anställa. 70 procent behöver kompetensutveckla sin egen personal.

Samtidigt uppger bara hälften av företagen att de ser talangattraktion och rekrytering som en strategisk fråga. Bara hälften kan tänka sig att erbjuda en student praktikplats, och blott 11 procent kan tänka sig att ta emot en prao-elev. Många samarbetar redan med en utbildningsaktör, men fler skulle behöva få veta mer om vilka möjligheter som finns. Över hälften av företagen i undersökningen tror att de kommer behöva förändra sitt arbetssätt med kompetensförsörjning. Läs rapporten om kompetensförsörjning här.

Mer kunskap och samverkan mellan näringslivet och utbildningssektorn efterfrågas, för att förbättra utsikterna för att möta efterfrågan. Välkommen till en workshop där du får träffa utbildningsaktörer och prata konkreta vägar för att hitta rätt kompetens till ditt företag.

Resan börjar här!

Medverkande:
Linköpings Universitet
Skill
Östsvenska Yrkeshögskolan
Arbetsförmedlingen

 

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

5 juli, 2021

Dagens Almedalsspaning – regional spetskompetens för ökad konkurrenskraft

Hur går diskussionerna i Almedalen kring de regionala styrkeområdena? Och hur kan regional spetskompetens driva...

5 juli, 2021

Digitala tvillingar – kan de ge oss individuell vård på riktigt?

Genom avancerade datormodeller går det att skapa digitala tvillingar av patienter. Hur kan det utveckla...

5 juli, 2021

Superdatorn – tar den Sverige till världstoppen inom AI?

AI, maskininlärning och life science är forskningsområden där enormt stora datamängder måste lagras, transporteras och...

5 juli, 2021

Från grå skorstenar till grön innovatör – det våras för industrin

Branschexperter, politiker och opinionsbildare är överens: vi står mitt i en ny industriell revolution.