Östsvenska Handelskammaren

Så bidrar de globala målen till er lönsamhet

Denna utbildning är framflyttad. Vi återkommer med nytt datum. Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet – introduktion och workshop.

Denna utbildning är framflyttad. Vi återkommer med nytt datum. 

I ljuset av rådande omständigheter försöker vi i linje med gällande myndighetsinstruktioner agera ansvarsfullt och med försiktighet. Precis som alla andra organisationer följer vi löpande utvecklingen och försöker anpassa och justera oss och vår verksamhet.

Vi väljer att ställa in eller skjuta på alla av oss arrangerade event de kommande två veckorna och tar löpande ställning för tidsperioden därefter. Många av våra medlemsföretag har infört restriktioner för medverkan på ej affärskritiska möten vilket förstås påverkar våra event. Vi vill säkerställa god kvalitet och bra möten och vill därför ge så många som möjlighet chansen att delta och kommer att hitta nya datum längre fram.

Kontakt: annika.bornstrom@east.cci.se

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet – introduktion och workshop.

De flesta företag ser nu behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna halvdag får du grundläggande insikter i målen och hur de kan integreras i företagsstrategierna och bidra positivt till utvecklingen av ditt företag.

Vi kommer att få en teoretisk genomgång av de globala målen, tillsammans diskutera hur man avgör vilka mål som är relevanta för ditt företag samt se hur andra företag på ett lyckosamt sätt kopplat målen till sina verksamheter. Vi avslutar med en workshopsdel för att praktiskt arbeta vidare med de mål som på olika sätt kan integreras i verksamheten.

Utbildningen fungerar som en introduktion till hållbarhet och de globala målen och är en inspirerande förmiddag som ger deltagarna ökad kunskap och nya idéer för utvecklingen av det egna företaget. Det är också en bra uppfräschning för dig som är certifierad eller bara vill damma av dina kunskaper.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

14 april, 2020

Styrelseutbildning Linköping och digitalt – Rätt fokus i styrelsearbetet

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

16 april, 2020

Incoterms som strategiskt verktyg – digital kurs

Med denna digitala kurs får du en fördjupning i Incoterms 2020. Du lär dig att...

17 april, 2020

Studiebesök Inre Hamnen i Norrköping

Eventet är framflyttat. Vi återkommer med nytt datum. Följ med ESIC på en visning och...

23 april, 2020

Digital ESIC-lunch i Linköping

Detta är ett digitalt event för ESIC-medlemmar i Linköping med omnejd. Välkommen till ett bokstavligt...