Östsvenska Handelskammaren

Exportkreditnämndens tak för kreditgarantier utökas

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökades tidigare i år från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. Normalt sett utnyttjas ungefär 250 miljarder vilket innebär att det nu finns ytterligare 250 miljarder. Riskandelen har höjts från 50 procent till 80 procent, vilket underlättar processen att få lånet beviljat av banken. Det innebär minskad risk för bankerna och bättre lånemöjligheter för företagen.

Läs mer här: https://www.ekn.se/magasin/garantier/ekn-corona/