>> Jag vill anmäla mig till klockan 17.30

>> Jag vill anmäla mig till klockan 18.30

 

Inbjudan

Du har ett barn som ska välja till gymnasiet och ska göra sitt gymnasieval före den 15 februari 2020. Ni är därför välkomna till ett föräldramöte med tema Framtidsyrken i Norrköping.

Bakgrund till initiativet
Norrköping står inför en spännande framtid. En utmaning är att det inte finns
tillräckligt med kompetens inom vissa områden. Skola och näringsliv samverkar för att våra ungdomar ska få kunskap om vilka möjligheter de har och var framtidens jobb finns.

Program

Välkomna!
Anna Welin, utvecklingsledare, utbildningskontoret, Norrköpings kommun


Framtidstro i Norrköping
Jessica Stille Törnqvist, näringslivsstrateg, Norrköpings kommun och
Maria Björk Hummelgren, ansvarig tillväxt och analys, Östsvenska Handelskammaren


Prognosen framåt
Jan Hagman, arbetsförmedlare och Fia Blixt, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen


Valmöjligheter
Lejla Gros, sakkunnig, utbildningskontoret, Norrköpings kommun

Avslutning
Anna Welin

Efter mötet finns möjlighet att prata med representanter från arrangörerna ute i foajén.

Datum: 3 okt kl. 17.30 eller kl. 18.30 (senare tillfället med tolk på arabiska och somaliska)
Lokal: Sessionssalen i Rosen, Trädgårdsgatan