Östsvenska Handelskammaren

Brexit - råd till ditt företag

Handelskammaren vill uppmuntra och inspirera företag att analysera sin handel, flöden och beroende av Storbritannien som marknad.

Aktuellt läge

Efter tuffa förhandlingar in i det sista slöts ett avtal mellan EU och Storbritannien på julafton 2020. Nödvändiga godkännanden av avtalet inhämtades därefter med högsta prioritet så att avtalet kunde börja gälla från den 1 januari 2021. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också andra viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Förutom handel med varor så ingår tjänster, dataflöden, offentlig upphandling, standarder med mera i avtalet. Ett avtal med den här bredden skapar stabilitet och förutsägbarhet och ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien framöver.
Konkret i nuläget så får man handelsmässigt räkna med struligheter och rejäl köbildning vid gränserna då kontroller och tullklarering införs, samt högre kostnader avseende tullhantering. Mycket tyder på att UK ligger efter i förberedelserna med hamnar som är oförberedda på betydligt tyngre belastning, infrastruktur saknas såsom parkeringsplatser för lastbilar, det nya IT-systemet (Customs Declaration Service, CDS) är inte testat ordentligt och fortfarande underdimensionerat.

Vad innebär avtalet?

 • Viss harmonisering och transparens kring tekniska regler och standarder
 • Fortsatt tullfrihet förutsatt att företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler
 • Utökad dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran
 • Varor måste uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien, viktigt att vara uppdaterad på det brittiska regelverket
 • Möjlighet att skjuta upp leverantörsdeklarationer under den inledande fasen av avtalet
 • Krångligare när det gäller tjänster
 • Innefattar mekanismer som gör det lättare att erkänna varandras reglerade yrken
 • Den fria rörligheten för personer mellan EU och Storbritannien upphörde vid årsskiftet. Det får konsekvenser för allt från affärsresor, studier till bland annat uppehållstillstånd och socialförsäkringar. För affärsresor anger avtalet vad man kan göra på en sådan resa utan att behöva ansöka om arbetstillstånd

Vad händer nu?

Under de första månaderna av 2021 kommer avtalet att genomgå juridisk granskning och översättning till de olika EU medlemsstaternas språk. Under den processen kan mindre detaljer justeras, men i stort kommer avtalet inte ändras från den version som nu finns publicerad. Europaparlamentet förväntas rösta om avtalet i februari/mars 2021.

Vad bör man göra?

De råd vi förmedlar är att göra en riskanalys av sina engagemang och flöden kopplat till Storbritannien:

 • Gå igenom företagets affärer och strategier för Storbritannien. Glöm inte insatsvaror med brittiskt ursprung som företaget köper via grossist i ett annat EU-land.
 • Se över avtal med brittiska kunder, leverantörer etc. Hur kan dessa avtal komma att påverkas?
 • Kartlägg företagets godsflöden. Vid förseningar, fördröjningar, köer – behövs utökad lagerhållning?
 • Fundera över hur ditt företags varor uppfyller eventuella krav på ursprung för att få tullfrihet.
 • Vilka administrativa resurser samt expertis kan komma att behövas. Ex tullkompetens eller tullombud?
 • Ta reda på om din leverantörer/underleverantörer/logistikpartners i UK är förberedd. Vilka förberedelser har de gjort utifrån längre ledtider, ökade kostnader – Vad innebär nya avtalet för ert samarbete?

Två huvudaktörer som arbetar med Brexit är Kommerskollegium och Tullverket. Kommerskollegium har bland annat ett utmärkt frågebatteri på hemsidan men även en översikt kring ”Vem svarar på vad om Brexit”. Se länkar nedan till dessa aktörer, men även till andra relevanta informationssidor.

Kommerskollegium: Förbered ditt företag för brexit 
Tullverket: Frågor och svar om brexit
EU Kommissionen: Brexit – förberedelser för övergångsperiodens slut

Brittiska regeringen: Info för EU baserade företag som handlar med UK

Hur kan Handelskammaren hjälpa?

Tveka inte att återkomma till oss på Handelskammaren om du har frågor eller funderingar.
Vad gäller ett mer komplett frågebatteri som besvaras så är det bäst att gå in på Kommerskollegiums hemsida. Det går även bra att direkt kontakta Kommerskollegiums Brexitsamordnare:
Christopher Wingård, christopher.wingard@kommerskollegium.se, tel. 08-690 48 61.
Emma Sävenborg, emma.savenborg@kommerskollegium.se, tel. 08 690 48 71.

Intervjuer med Brexit-experter som ger sina bästa råd

Handelskammarens Brexithandbok

I vår Brexit handbok finns en del inspiration till vilka frågor man som företag kan ställa sig om och kring Brexit. Detta är varken facit eller en fullödig lista på frågor utan ett förslag på hur man kan komma igång med sin analys och arbete.

Ladda gärna ner:

Brexitrelaterad krönika signerad Peter Hellman:

22 oktober 2020 – ”Svenska exportföretag borde se sig om efter nya marknader”

Fler kvalitativa källor för mer information om Brexit:

Kommerskollegiums Brexitportal

Mycket matnyttig information och tips om vad man som företag bör tänka på inför Brexit samt hur man förbereder sig. Läs mer här

Tullverket

Mycket viktig sida i arbetet med att förbereda sitt företag gör Brexit. Hos Tullverket görs även ansökan om ett EORI-nummer som är nödvändigt för att kunna handla med varor från länder utanför EU. Läs mer här
Senaste Tullnytt hittar du här: Tullnytt

SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Ett Storbritannien utanför EU betyder en ny spelplan för prövningar och certifieringar vilka är nödvändiga för att kunna fortsätta handla. För mer information om detta så rekommenderar vi att titta SWEDAC:s hemsida.

Kontakt

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling

Anneli Forsman

Ekonomi och Handelsdokument

Relaterat innehåll

Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren har många medlemsföretag som importerar och exporterar och vi genomför...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...