Östsvenska Handelskammaren

Efter Brexit - råd till ditt företag

Handelskammaren vill uppmuntra och inspirera företag att analysera sin handel, flöden och beroende av Storbritannien som marknad.

Aktuellt läge

Efter tuffa förhandlingar in i det sista slöts ett avtal mellan EU och Storbritannien på julafton 2020. Avtalet började gälla provisoriskt från den 1 januari 2021 och godkändes av EU-parlamentet i april, vilket innebär att det nu är definitivt. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också andra viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Förutom handel med varor så ingår tjänster, dataflöden, offentlig upphandling, standarder med mera i avtalet. Ett avtal med den här bredden skapar stabilitet och förutsägbarhet och ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien framöver.

Vad innebär avtalet?

 • Viss harmonisering och transparens kring tekniska regler och standarder
 • Fortsatt tullfrihet förutsatt att företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler
 • Utökad dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran
 • Varor måste uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien, viktigt att vara uppdaterad på det brittiska regelverket
 • Möjlighet att skjuta upp leverantörsdeklarationer under den inledande fasen av avtalet
 • Krångligare när det gäller tjänster
 • Innefattar mekanismer som gör det lättare att erkänna varandras reglerade yrken
 • Den fria rörligheten för personer mellan EU och Storbritannien upphörde vid årsskiftet. Det får konsekvenser för allt från affärsresor, studier till bland annat uppehållstillstånd och socialförsäkringar. För affärsresor anger avtalet vad man kan göra på en sådan resa utan att behöva ansöka om arbetstillstånd

Hur påverkas din handel med Storbritannien av Brexit?

Peter Hellman, handelskammarens tullexpert, har satt samman en checklista du kan använda inför din affär med Storbritannien och ger svaren på några av de vanligaste frågorna.

CHECKLISTA: INFÖR DIN FÖRSTA AFFÄR EFTER BREXIT

 1. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmäl en behörighetsadministratör.
 2. Se till att du har ett så kallat EORI nummer (Economic Operator Registration and Identification). Tillståndet söks via Tullverkets portal och är en förutsättning för att få göra export-, respektive importklarering till och från EU.
 3. Ansök om att bli Registrerad Exportör (Rex) med tillstånd EUREX. Detta för att få rätt att upprätta en ursprungsdeklaration som ger köparen rätt till tullfrihet för varor med EU ursprung.
 4. Ska du importera varor som kommer att vara tullpliktiga? I så fall behöver du även ansöka om tillstånd för betalningsanstånd (EUDPO). Det gör att du får kredit hos Tullen upp till 30 dagar för tullavgiften.

Samtliga ansökningar görs via Tullverket.

CHECKLISTA: INFÖR VARJE AFFÄR

 1. Säkerställ varans klassificering, alla villkor utgår från denna. Gäller både för export som import. Dessa kan kontrolleras via tulltaxan på Tullverkets hemsida.
 2. Säkerställ varans ursprung, vilket avgör om varan är tullpliktig eller ej.
 3. Se till att få fram korrekt dokumentation.
 4. Var noga med leveransvillkoret, detta styr vem som ska ta hand om transporten samt vem som bär risken för godset under transport. Den som har ansvaret för transporten väljer en transportör.
 5. Om du inte gör tulldeklarationen själv, utse ett tullombud.
 6. Säkerställ att motparten i Storbritannien har alla registreringar och tillstånd som behövs.

Vanliga frågor och svar

Hur påverkas införselavgifter från Storbritannien av Brexit?
Svar: EU och Storbritannien har träffat ett frihandelsavtal som ger tullfrihet för alla varor som har ursprung Storbritannien eller EU. Dock kvarstår tullavgifterna för varor som har ursprung i tredjeland så som exempelvis Kina.

Vad gäller för transitering till, från, eller genom, Storbritannien?
Svar:
Idag finns inga hinder för transitering av gods via Storbritannien. Detta då är med i Common Transit Convention (CTC) tillsammans med EU, EFTA, Makedonien, Serbien och Turkiet, sedan den 1 januari 2021.

Vilka områden förändras när det gäller export till England. Kan jag använda ett frihandelsavtal?
Svar:
I princip så är allt förändrat nu när Storbritannien har blivit ett tredjeland. Export respektive importklarering måste nu göras vid gränsen. Om frihandelsavtalet ska kunna användas så måste varans ursprung i EU eller Storbritannien kunna intygas.

Räcker det med en normal tullfaktura, samma som för leveranser utanför EU?
Svar: Ja, från och med 1:e januari 2021 så är Storbritannien utanför EU, precis som alla andra så kallade tredjeländer.

Hur bör man tänka om man om man jobbar B2C och skickar från Sverige?
Svar: Tullklarering krävs både för export ut ur Sverige och import in till Storbritannien. Detta medför ökad administration samt kostnader, särskilt för köparen som har ansvar för VAT samt eventuell tullavgift och övriga avgifter. Det kan krävas att du som säljare måste skaffa en representant i Storbritannien som hanterar importen för att vara konkurrenskraftig på denna marknad.

Vad gäller för CE-märkning?
Svar: Storbritannien har nu sin egen märkning, UKCA-certifiering. Under 2021 ska huvuddelen av de varor som är satta på marknaden i Storbritannien fortfarande kunna använda CE-märkningen. Därefter kommer med största sannolikhet UKCA krävas.

Kan vi använda GSP eller Eur1-certifikat vid export till Storbritannien från lager som är tullat och när gods kommer från exempelvis Vietnam?
Svar: EU och Storbritannien har separata avtal numera och dessa går inte att kombinera. Vill ett företag i Storbritannien ta in varor från Vietnam så behöver leverantören där ställa ut ett EU-intyg och ett UK-intyg. Sedan kan försändelsen splittras i exempelvis Sverige och gå vidare till slutdestination. Detta förutsatt att UK:s avtal medger splittring av försändelser. EU:s avtal gör det numera (non-alteration/icke-manipulation) sedan debaclet i avtalet med Korea där direkttransport gäller. Viktigt att understryka att det kan vara andra villkor i UK:s avtal så det måste man kontrollera.

Varför står det en tullavgift på underlaget från TNT, vid import, när handelsavtalet som kom den 24:e december 2020 sa att inga tullavgifter ska tas ut?
Svar: Säljaren i Storbritannien har med största sannolikhet inte angett ursprunget och då har köparen fått betala tredjelandstull. Här gäller det att kontrollera med säljaren i Storbritannien att de har kunskap om vad som gäller för varan, samt att de har möjlighet att ställa ut en deklaration om ursprunget.

Vilka arkiveringskrav ställs vid import, respektive export?
Svar: Vid import kräver tullverket att dokumentationen ska sparas i minst fem år efter året för utlämningstillfället av godset enligt 3 Kap. 5§ TL (Tullagen). Följande ska arkiveras; tulldeklarationen tillsammans med alla relevanta dokument så som kommersiell faktura, tullvärdesdeklaration, ursprungscertifikat, intyg, tillstånd, transportdokument, packlista, frakträkning, etc. Vid export kräver Tullen att ursprungsintyg eller motsvarande ska sparas in minst tre år. Bokföringslagen kräver dock att räkenskapsinformationen ska arkiveras i sju år, så för att uppfylla samtliga myndigheters krav, spara dokumentationen i sju år.

Vi både köper och säljer varor till Storbritannien. Vad gäller om vi säljer ”Ex Works”?
Svar: Leveransregeln EXW (Ex Works) anger att säljaren är ansvarig för att emballera godset lämpligt för transport, om det inte är normalt att transportera godset oemballerat. Säljaren ska också ställa godset till köparens disposition på egen fabrik eller lager, samt ställa ut en handelsfaktura mot köparen. Det är upp till köparen att ordna transport, lasta godset samt utföra exportklarering när det är tillämpligt. Rådet är som alltid att undvika EXW, men om man ändå vill använda EXW så bör man agera på följande sätt: Förpacka godset på lämpligt sätt, fakturera godset med moms, meddela köparen att godset är klar för avhämtning och lämna ut godset till köparens transportör när ni har köparens pengar på kontot. I annat fall är FCA (Free Carrier) att rekommendera.

Hur påverkar Brexit modeföretag i Sverige?
Svar:  Om man importerar varor från tredjeland som är tullpliktigt in till EU, då kommer även dessa varor bli tullpliktiga i till Storbritannien. Risken är att varan blir utsatt för tull 12 % in till EU, samt åter igen tull in till Storbritannien med 12 %.

Nödvändigheten av en importör för att handla med Storbritannien efter Brexit? Fördelar med eget bolag i England eller extern importör?
Svar:  Under alla förutsättningar så blir varorna utsatta för VAT (Moms) i Storbritannien och frågan är hur denna ska hanteras. Eget bolag innebär full kontroll, men det kostar att etablera sig och driva verksamhet i Storbritannien. Å andra sidan så vill den externa importören ha en del av kakan, det vill säga det kommer också vara behäftat med en kostnad. Rådet är att göra en noga kalkyl vad som är mest lönsamt.

Heter REX samma i Storbritannien?
Svar: Storbritannien använder inte REX, deras system baserar sig på UK EORI. Registreringsnumret börjar på GBEORI följt av VAT numret. Detta nummer får man genom att ansöka hos HM Revenue & Customs (tullen). Så snart er leverantör har detta nummer rekommenderar jag att ni ber dem att korrigera sina fakturor vilket kan ge er möjligheten att söka omprövning av gjorda deklarationer. Detta innebär att ni kan få återbetalning av tullavgiften.

Vilka krav ställs på fakturan från Storbritannien vid import? Vissa har fått problem då vikt saknas.
Svar: Om vikt saknas på fakturan så kan denna styrkas med annat dokument, till exempel en packlista. Annars så är det samma krav på fakturans innehåll som från andra tredjeländer och vill man åberopa tullfrihet för varor av brittiskt ursprung, en fakturadeklaration.

Hur kan Handelskammaren hjälpa?

Tveka inte att återkomma till oss på Handelskammaren om du har frågor eller funderingar.
Vad gäller ett mer komplett frågebatteri som besvaras så är det bäst att gå in på Kommerskollegiums hemsida. Det går även bra att direkt kontakta Kommerskollegiums Brexitsamordnare:
Christopher Wingård, christopher.wingard@kommerskollegium.se, tel. 08-690 48 61.
Emma Sävenborg, emma.savenborg@kommerskollegium.se, tel. 08-690 48 71.

Intervjuer med Brexit-experter som ger sina bästa råd

Brexitrelaterad krönika signerad Peter Hellman:

22 oktober 2020 – ”Svenska exportföretag borde se sig om efter nya marknader”

Källor för information:

Två huvudaktörer som arbetar med handel med Storbritannien efter Brexit är Kommerskollegium och Tullverket. Se länkar nedan till dessa aktörer, men även till andra relevanta informationssidor.

Kommerskollegium: Storbritannien – avtalet med EU efter brexit 
Tullverket: Frågor och svar om brexit
EU Kommissionen: Information efter Brexit
Brittiska regeringen: Info för EU baserade företag som handlar med UK
SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: SWEDAC:s hemsida

Kontakt

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling och Projektledare CSR East Sweden

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Relaterat innehåll

Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren har många medlemsföretag som importerar och exporterar och vi genomför...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...