Östsvenska Handelskammaren

Efter Brexit - råd till ditt företag

Handelskammaren vill uppmuntra och inspirera företag att analysera sin handel, flöden och beroende av Storbritannien som marknad.

Aktuellt läge

Efter tuffa förhandlingar in i det sista slöts ett avtal mellan EU och Storbritannien på julafton 2020. Avtalet började gälla provisoriskt från den 1 januari 2021 och godkändes av EU-parlamentet i april, vilket innebär att det nu är definitivt. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också andra viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Förutom handel med varor så ingår tjänster, dataflöden, offentlig upphandling, standarder med mera i avtalet. Ett avtal med den här bredden skapar stabilitet och förutsägbarhet och ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien framöver.

Vad innebär avtalet?

 • Viss harmonisering och transparens kring tekniska regler och standarder
 • Fortsatt tullfrihet förutsatt att företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler
 • Utökad dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran
 • Varor måste uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien, viktigt att vara uppdaterad på det brittiska regelverket
 • Möjlighet att skjuta upp leverantörsdeklarationer under den inledande fasen av avtalet
 • Krångligare när det gäller tjänster
 • Innefattar mekanismer som gör det lättare att erkänna varandras reglerade yrken
 • Den fria rörligheten för personer mellan EU och Storbritannien upphörde vid årsskiftet. Det får konsekvenser för allt från affärsresor, studier till bland annat uppehållstillstånd och socialförsäkringar. För affärsresor anger avtalet vad man kan göra på en sådan resa utan att behöva ansöka om arbetstillstånd

Hur påverkas din handel med Storbritannien av Brexit?

Peter Hellman, handelskammarens tullexpert, har satt samman en checklista du kan använda inför din affär med Storbritannien och ger svaren på några av de vanligaste frågorna.

CHECKLISTA: INFÖR DIN FÖRSTA AFFÄR EFTER BREXIT

 1. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmäl en behörighetsadministratör.
 2. Se till att du har ett så kallat EORI nummer (Economic Operator Registration and Identification). Tillståndet söks via Tullverkets portal och är en förutsättning för att få göra export-, respektive importklarering till och från EU.
 3. Ansök om att bli Registrerad Exportör (Rex) med tillstånd EUREX. Detta för att få rätt att upprätta en ursprungsdeklaration som ger köparen rätt till tullfrihet för varor med EU ursprung.
 4. Ska du importera varor som kommer att vara tullpliktiga? I så fall behöver du även ansöka om tillstånd för betalningsanstånd (EUDPO). Det gör att du får kredit hos Tullen upp till 30 dagar för tullavgiften.

Samtliga ansökningar görs via Tullverket.

CHECKLISTA: INFÖR VARJE AFFÄR

 1. Säkerställ varans klassificering, alla villkor utgår från denna. Gäller både för export som import. Dessa kan kontrolleras via tulltaxan på Tullverkets hemsida.
 2. Säkerställ varans ursprung, vilket avgör om varan är tullpliktig eller ej.
 3. Se till att få fram korrekt dokumentation.
 4. Var noga med leveransvillkoret, detta styr vem som ska ta hand om transporten samt vem som bär risken för godset under transport. Den som har ansvaret för transporten väljer en transportör.
 5. Om du inte gör tulldeklarationen själv, utse ett tullombud.
 6. Säkerställ att motparten i Storbritannien har alla registreringar och tillstånd som behövs.

Hur kan Handelskammaren hjälpa?

Tveka inte att återkomma till oss på Handelskammaren om du har frågor eller funderingar.

Källor för information:

Två huvudaktörer som arbetar med handel med Storbritannien efter Brexit är Kommerskollegium och Tullverket. Se länkar nedan till dessa aktörer, men även till andra relevanta informationssidor.

Kommerskollegium: Storbritannien – avtalet med EU efter brexit 
Tullverket: Frågor och svar om brexit
EU Kommissionen: Information efter Brexit
Brittiska regeringen: Info för EU baserade företag som handlar med UK
SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: SWEDAC:s hemsida

Kontakt

Anneli Forsman

Projektledare Handelsdokument och Ekonomiassistent

Emma Meijer

Projektledare Internationell Handel

Relaterat innehåll

Internationell handel

Östsvenska Handelskammaren har många medlemsföretag som importerar och exporterar och vi genomför...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...