Östsvenska Handelskammaren

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Korttidspermittering innebär att staten kan ge ekonomiskt stöd när anställda går ner i arbetstid. Företag som drabbats hårt ska kunna behålla sin personal och sedan snabbt kunna växla upp igen när krisen vänder. Arbetsgivaren kan sänka sina lönekostnader till cirka hälften medan arbetstagaren får 90% av lönen. Som arbetsgivare kan du korttidspermittera en medarbetare med 20%, 40% eller 60%. Anställda kan under korttidsarbete delta i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser utan att det påverkar stödet.

Man kan ansöka om stöd för korttidspermittering retroaktivt från 16 mars och fram till 30 juni 2021. Tidigare kunde en arbetsgivare få stöd högst nio månader i följd, men nu har Regeringen beslutat att denna tidsgräns tas bort fram till den 30 juni 2021. Det innebär att korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kan förlängas med max sju ytterligare månader eller fram till 30 juni 2021. Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet.

Läs mer här: Korttidspermittering – Regeringen.se