Lägg ner Östergötland?
Nej, men växla upp East Sweden

Städerna längs tillväxtstråket East Sweden – Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje – har tillsammans en befolkningsmängd motsvarande en halv miljon. Det är ett pärlband av välmående, växande kommuner i ett funktionellt stråk där människor och företag rör sig, gör affärer och rekryterar på ett naturligt sätt. En framtidsregion med århundradets tillväxtchans framför sig när Sveriges i modern tid största infrastrukturprojekt ska realiseras och tusentals bostäder byggas. Vi är övertygade om att stråket söder ut från Stockholm har potential att bli Sveriges mest intressanta tillväxtregion.

Tillväxten i näringslivet är dessutom stark, undantaget att många företag har svårt att hitta rätt kompetens. I detta läge, när vi fortfarande har 10 år kvar innan Ostlänken rullar, är det rätt tid att öka vår attraktivitet i utomståendes ögon. Att förändra människors syn på något tar tid. Men eftersom regionen verkligen har fog för sin framtidstro, handlar det till största del om bra och effektiv marknadsföring.

De senaste åren har ett gott arbete gjorts för att skapa en attraktiv kommunikation som lyfter fram det unika, det innovativa och det attraktiva under varumärket East Sweden. Det är en bra början och det kommer vara vår enda chans givet hur omvärlden ser ut. För även om exempelvis Östergötland växer så växer omkringliggande regioner snabbare. 2016 hade Uppsala län en tillväxt om 6,6% och Örebro län 6,1 %, vilket då ska jämföras med Östergötlands 2,6 % och Sörmlands 3,5 %. Den genomsnittliga tillväxten i Sverige är 3,2%.

Vi tror att det behövs ett antal omtag. Minska fokus på det i sammanhanget lilla länet Östergötland och öka fokus på det funktionella stråk som Östergötland är en del av. Våga profilera hela East Sweden-stråket som en sammanhållen marknad och marknadsför alla styrkor som finns här under ett samlat East Sweden-paraply. Region Östergötland har påbörjat resan – men bjud nu in vännerna i Sörmland och Småland för att bli ännu starkare!

Bra marknadsföring och kommunikation kostar naturligtvis resurser. Och som en del av den enorma sjukvårdsbudgeten kanske det är svårt att få gehör för de – i våra ögon helt avgörande – frågorna om regional marknadsföring?

Betänk då grundkursen i samhällskunskap. Skattemedlen som regionen kan spendera på offentlig service, som sjukvård, levereras till stor del av näringslivet. Vi är alla beroende av att näringslivet får bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Skatter och annat kan kommuner och regioner bara påverka indirekt. Marknadsföringen av vår geografi däremot, är varje regions eget ansvar.

Region Östergötland – fortsätt på den inslagna vägen men satsa minst dubbelt så mycket resurser. Låt dessutom East Sweden-kommunikationen omfatta fyra delar av vårt attraktiva erbjudande: Business, Living, Study och Visit. Vi vill se ett prestigelöst samarbete över kommun- och länsgränser, effektiv marknadsföring och modigt politiskt ledarskap för framtiden! På så vis kommer vi ha en möjlighet att realisera Sveriges mest spännande tillväxtregion – med både nationell och internationell lyskraft.

       Vi föreslår
Fortsätt på den inslagna vägen med en attraktiv East Sweden-kommunikation men satsa minst dubbelt så mycket resurser.
Låt East Sweden-kommunikationen omfatta alla tre delarna Business, Living och Visit.


Öka antalet aktiviteter för att sprida East Sweden-varumärket, exempelvis på arbetsmarknadsmässor på alla större universitet


East Sweden utgår från Östergötland, men låt inte administrativa gränser begränsa kraften i människor och företag som känner samhörighet. Bjud in!

 

 

Med de utmaningar och möjligheter vår region står inför, behöver vi öka vår regionala attraktivitet och särart. Det är en enkel mening att skriva, men en grannlaga uppgift att utföra. Utifrån sett är vår region ganska lik flera andra svenska regioner. Kännedomen om oss är inte så hög och känslorna som regionen väcker, för dem som inte är födda här, är förhållandevis intetsägande. Här har vi en fantastisk potential att med en tydlig riktning mot framtiden, visa upp vårt produktutbud mycket tydligare och mer kraftfullt. Det är nödvändigt om vi ska ha en position i framtiden och om vårt näringsliv ska få bra förutsättningar till tillväxt.

För att lyckas behöver vi vara prestigelösa och inkluderande och inse att konkurrensen inte finns inom regionen, utan utanför oss.

<< Tillbaka