Östsvenska Handelskammaren

Lättnader i a-kassan för företagare

I våras beslutades det om tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för företagare, åtgärder som nu förlängs till att även gälla framtill 2022. Företagare som lägger sitt företag vilande ska undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll görs. Numera är det även möjligt för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt kunna få arbetslöshetsersättning, med syftet att senare kunna återuppta verksamheten.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/#ovriga