Östsvenska Handelskammaren

Har ditt företag påverkats av dina leverantörers corona-effekter?

Pontarius är samhällsbyggnadskonsulten som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknik. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Pontarius arbetar tvärvetenskapligt inom samhällsbyggnadsområdet, varför vi har glädjen att stöta på många typer av uppdrag. Exempelvis är Covid-19 och dess effekt på entreprenader en intressant och just nu väldigt relevant fråga både för beställare och entreprenörer. Vad innebär det att åberopa ”force majeure” och vad kan vara en force majeure-liknande händelser enligt AB 04 och ABT 06? Varför är det viktigt att förstå och i detalj kunna förklara ett krav relaterat till covid-19? Detta är frågor som vi på en daglig basis hjälper parter med och gärna kan bistår även er med.

Detta är ett bra exempel på vad vi arbetar med. Vi har generellt fokus på infrastruktur och samhällsbyggande ur ett brett perspektiv, från tidiga planskeden, finansiering, projektering, byggfas till driftfas och avvecklingsskede. Vi verkar i ett flertal branscher (Gator, Vägar, Hamnar, Flygplatser, Fastigheter med flera) på många geografiska marknader. Vi har kontor i Norrköping och Linköping, men även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Örebro och Halmstad. Vi arbetar inom tolv kompetensområden som tillsammans och var för sig erbjuder multipla perspektiv som säkerställer en holistisk syn på lösningar och genomförande.

Våra kollegor har en bred utbildningsbakgrund som inkluderar Högskoleingenjör, Civilingenjör, Landskapsarkitekt, Jurist, Civilekonom, Teknisk Licentiat och Teknologie Doktor. Utöver svenska kunder har vi arbetat i alla våra Skandinaviska och Baltiska grannländer liksom i Afrika, Asien och Mellanöstern.

De projekt vi har glädjen att arbeta i sträcker sig från enklare utredningar till komplexa nationella infrastrukturprojekt, Inget projekt är för litet att engagera sig i, inget projekt är för stort för att greppa!

Pontarius mission är att agera med samhällsansvar så att vår hållbara utveckling stämmer överens med de intressen och krav i fråga om social utveckling och miljöskydd som finns inom samhället i stort.

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Hur vet du att din verksamhet är hållbar?

Varmt välkommen till en dag om de stora frågorna i ett litet format, arrangerad av Levilja och Ecosoci. Vi synliggör...

Boka höstens konferens, matiga möten och julfirande med Restaurang Villa Flora

Erhåll 15% rabatt när ni bokar in höstens dagkonferens eller julfirande med oss före den 15 oktober.

Kostnadsfria distanskurser för personer som har drabbats av coronapandemin

Studieförbundet Ibn Rushd erbjuder kompetenshöjande distanskurser för den som har blivit varslad eller arbetslös, eller som är eller riskerar att bli...

Inlumino Education erbjuder Klart Ledarskap – för dig som vill skapa hållbara relationer och goda resultat!

Ständigt lärande är nyckeln till utveckling. Som ledare måste du se till att prioritera din egen utveckling, för att fortsätta...