Östsvenska Handelskammaren

Hur vet du att din verksamhet är hållbar?

Varmt välkommen till en dag om de stora frågorna i ett litet format, arrangerad av Levilja och Ecosoci. Vi synliggör viktig hållbarhetsfakta samt hur tydliggjord kommunikation underlättar för dig som ledare att harmoniera din verksamhet med de globala målen. Dagen kommer att underlätta för dig som verksamhetsledare att fatta beslut för en hållbar verksamhet. Vi utlovar att prata om de globala och de lokala utmaningarna på ett sätt som du tidigare aldrig varit med.

UNDER DAGEN TYDLIGGÖR VI

  • Att det globala systemet som styr den globala utvecklingen också styr dina beslut.
  • Att det finns målkonflikter mellan FN:s hållbarhetsmål och hur det globala systemet fungerar.
  • Hur detta dagligen påverkar dig och din verksamhets beslut och möjlighet till måluppfyllelse.

Inom ramen för ovanstående tydliggör vi vikten av att du som ledare formulerar vägledande och accepterade visioner och målbilder baserade på de värderingar som styr verksamheten, och att det som du ser som hinder längs din väg också speglar dina möjligheter. Dina egna visioner, mål och värderingar är utgångspunkten under dagen, och de kan komma att utmanas.

Kännetecknande för dagen är att vi rör oss över många kunskapsområden och många perspektiv för en levande värld och människors välbefinnande.

Viktiga ord under dagen är: ledarskap, vision, värderingar, målkonflikter, hållbarhet, kommunikation, tillväxt, välbefinnande, hjärnan, globalt, individ, drivkrafter, kultur, varumärke. Betydelsen av vissa ord varierar och vår avsikt är att tydliggöra vad de kan betyda i olika sammanhang.

VARFÖR DU SKA DELTA DENNA DAG:

Mats Båverud, President and CEO, Väderstad Group:
Det finns en föreställning om motsats mellan effektivt ledarskap och socialt hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap är framtidens värdeskapande ledarskap som ökar affärsnyttan och affärsmöjligheterna. Därför behöver attityden förändras. Att jobba strategiskt med hållbara lösningar är en framgångsvärdering. Mats och Karins insatser och verktyg bidrar på ett enkelt sätt till medvetandegörandet av detta och drivkraften i det. Därför anser jag att VD:ar, ledningsgrupper, politiker och ägare/styrelser bör öka sin insikt i frågan. Ecosocis och Leviljas utbildning är en bra start”.

I pressmeddelande från den årliga ”VD-barometern” 1 juli 2020 står det:
VD:arna anser att klimatfrågan är den fråga som ökat i betydelse mest från förra årets undersökning. Det märks även i styrelserummen. En fjärdedel av de undersökta VD:arna uppger att de numera har mål från sina styrelser som är direkt relaterade till hållbarhet.

NÄR DAGEN ÄR SLUT HAR DU SOM LEDARE:

  • Fått en uppdaterad bild av världen ur ett ekologiskt, sociologiskt och ekonomiskt perspektiv som hjälper dig framåt.
  • Fått nya perspektiv på innebörden av en hållbar verksamhet och hållbar värld.
  • Fått kunskap om och provat verktyg som omedelbart underlättar för dig att få med dig människor i riktning mot en hållbar värld.
  • Fått ökad förståelse för hur du integrerar din verksamhetens mål med globala mål.
  • Guidats och coachas genom en MindGAP-analys för hållbar utveckling och avslutat med din egen handlingsplan
  • Delat erfarenheter och kraftsamlat inför framtiden tillsammans med andra personer med ansvar för att leda verksamheter.

PROCESS

Du guidas genom processen och provar enkla kommunikationsverktyg som du direkt kan använda för att göra dig förstådd och få med dig andra i önskad riktning.

Vi utgår ifrån centrala frågeställningar som rör mänskligt välbefinnande inom planetens gränser. Vi varvar samtal med miniföreläsningar. Vi utlovar en nära-kund-, nära medarbetare- och nära-dig-upplevelse med koppling till de globala frågorna.

För att ha bra samtal där alla får utrymme maximeras antalet deltagare till 10 personer.

TID OCH PLATS

Datum: Den 15  oktober eller den 17 november.
Tid: Kl. 9:00-17:00
Maxantal: 10 personer.
Plats: Do Space Alfa, Industrigatan 5,  Linköping.
Pris: 2.900 kr exkl moms och person
Inkluderar lunch, fika  för- och eftermiddag samt kursmaterial.

ANMÄLAN 

Sista anmälan
Måndagen den 5 oktober och den 3 november 2020
Anmäl dig via mejl till: karin@levilja.se
Tel: 0727 – 38 35 00

Återbud: Är möjligt in i det sista.

Avbokning: Med anledning av spridningsrisker av Coronaviruset så tas beslut om kursens genomförande i nära anslutning till genomförandedagen.

DINA FÖRBEREDELSER

Fyll i det test som visar tendenser på din beslutskvalitet. Testet är i ett litet format och skickas till dig i god till före utbildningsdagen.

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN!

 

KARIN JONSSON
LEVILJA

MATS HELANDER
ECOSOCI

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Så kan du sänka dina utbildningskostnader med 50%

Vad händer om du utbildar din personal som sedan slutar? Och vad händer om du inte utbildar din personal och...

Sex steg till en effektiv marknadsföring

Growing Business har satt ihop sex fullmatade steg för en effektiv marknadsföring. Tonvikten ligger på marknadsstrategin och inte själva marknadskommunikationen,...

Pekbok för småfulla – kampanjpris för medlemmar

Pekbok för småfulla är något så ovanligt som en pekbok för vuxna – om alkohol. En pekbok utan pekpinnar.

Relations by Lino kommer till Mjärdevi

Relations by Lino kallar sig regionens skönaste affärsnätverk. Med forum i både Östergötland och Södermanland så jobbar vi aktivt för...