Östsvenska Handelskammaren

Transportavtal som skapar klimatnytta – så funkar det!

Nu bjuder Cleantech Östergötland, Logistikkluster Östergötland och Östgötautmaningen in till ett webinar, där vi delar praktiska exempel och ett nytt öppet plattformsverktyg baserat på erfarenheter och kunskap hos kunder och transportörer, som går före i omställningen mot klimatmålen.

Vårt nya plattformsverktyg är resultatet från en intervjustudie och en workshop som genomförts bland aktörer i Östergötlands logistikkedja.

Ta del av en unik samverkansinriktad plattform med rekommendationer, hjälpmedel och praktiska exempel, som syftar till att ge marknadsaktörer, kunskap och praktiskt stöd för omställning till fossilfria transportlösningar.

Under webinariet får du också bekanta dig med representanter från Östergötlands logistikkedja, exempelvis Returpack, Alfredssons Transport, Norrköpings kommun med flera, och höra dem berätta om sina lösningar för att ställa om.

Program:
13.30 – 13.35 Arrangörerna hälsar välkommen

13.35 – 13.50 Transportsektorns utmaningar och möjligheter

13.50 – 14.05 Samverkansplattform – en Östgötamodell

14.05 – 14.15 Dynamisk samverkan i upphandling

14.15 – 14.25 Gemensamma mål som grund för kontinuerlig utveckling

14.25 – 14.35 Samverkan för omställning

14.35 – 14.45 Reflektioner och avslutning

Anmäl Dig genom att följa denna länk: https://simplesignup.se/event/168805

Evenemanget är kostnadsfritt och vi vill motta din anmälan senast den 30/6.

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Vem hjälper de små? – Säljdriv

Många små och medelstora företag har det svårt på grund av Corona och vikande konjunktur. Jag har i 15 arbetat...

Produktutveckling med IP som hävstång – Bergenstråhle & Partners och Prodelox i strategiskt samarbete

Bergenstråhle och Prodelox fördjupar sin relation och inleder strategiskt samarbete för att effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom...

E.ON har invigt sin andra fjärrkylaanläggning i Norrköping

E.ON är något av "energimotorn" i Norrköping med produktion och distribution av el, fjärrvärme, ånga och fjärrkyla. Med hållbara lösningar...

Hylla vårdpersonalen tillsammans med Fogarolli

Just nu bjuder vi i samarbete med lokala företag vårdpersonalen på en mycket uppskattad kafferast utöver den vanliga. Vi kallar...