Östsvenska Handelskammaren

Medlemsinformation om covid-19 - restriktioner, åtgärder och stöd till dig som företagare

Pandemiläget är alltjämt allvarligt i vår region och i resten av Sverige. Här samlar vi viktig information och länkar till viktiga sidor för dig som företagare att ha koll på.

Här finner du som medlemsföretag eller besökare viktig information och artiklar kring hur ni kan agera.

Informationen uppdateras löpande. Senast uppdaterad 15 april.

Vill du få klarhet i den nya tillfälliga covid-19-lagen och hur den påverkar ditt företag? Besök Länsstyrelsen Östergötlands samlade information:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/tillsyn-utifran-covid-19-lagen.html

Aktuell information:

Företagsakuten har förlängts till och med juni 2021. Det är ett kreditgarantiprogram som ska göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem.
Foretagsakuten (xn--fretagsakuten-imb.se)

Korttidsstöd
Korttidsstödet öppnar för ansökningar den 29 mars. Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Korttidsarbete 2021 – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Korttidspermittering: Korttidspermittering på 80 procent förlängs med en månad till och med april.
Läs mer under ”Korttidspermittering/korttidsarbete

Omställningsstöd
Omställningsstödet förlängs med månaderna mars och april. Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen.

Läs mer under ”Omställningsstöd baserat på omsättningstapp”

Nedstängningsstöd
Nedstängningsstödet kommer att förstärkas så att även lönekostnader ersätts. Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för covid-19-lagen, innebär att företag ska kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, inklusive lönekostnader, beroende på hur mycket omsättning företaget tappar.

Läs mer under Nedstängningsstöd

Aktuell information kring omsättningsstöd till enskilda näringsidkare:
Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till och med april 2021. Stödet handläggs av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. Det kommer att införas en möjlighet att ta del av stödet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, det vill säga 2019. Från och med stödperioden november – december 2020 sänks också omsättningskravet till 180 000 kronor. Detta görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet. Stödet väntas gå att söka från den 1 mars.

Läs mer under ”Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare”

Regeringen har tagit fram olika stödpaket och åtgärder riktade till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset. Under våren 2020 kom dessutom regeringen med ett särskilt paket riktat mot kommuner och regioner.

Nedan redogör vi kort för de olika stödåtgärder som är aktuella, vad de innebär och var man kan hitta mer information.

>> För dig som företagare i Östergötland

>> För dig som företagare i Sörmland

>> För dig som företagare på Gotland

>> Arbetsförmedlingen

>> Tillväxtverket

>> Försäkringskassan

>> Övriga nyheter och artiklar från Östsvenska Handelskammaren kopplat till Corona.

Kontakt

Johan Callenfors

Medlemsrelationer/Affärsutvecklare