Östsvenska Handelskammaren

Medlemsinformation om covid-19 - restriktioner, åtgärder och stöd till dig som företagare

Pandemiläget är alltjämt allvarligt i vår region och i resten av Sverige. Här samlar vi viktig information och länkar till viktiga sidor för dig som företagare att ha koll på.

Här finner du som medlemsföretag eller besökare viktig information och artiklar kring hur ni kan agera.

Informationen uppdateras löpande. Senast uppdaterad 17 juni.

Vill du få klarhet i den nya tillfälliga covid-19-lagen och hur den påverkar ditt företag? Besök Länsstyrelsen Östergötlands samlade information:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/tillsyn-utifran-covid-19-lagen.html

Aktuell information:

Med anledning av den pågående pandemin och det för många företag i regionen utmanande ekonomiska läget utlyser Region Sörmland under perioden 2021-08-20—2021-09-17 en tillfällig möjlighet att söka omställningscheckar. Syftet är att främja återhämtning och utveckling i länet samt bidra till stärkt omställningsförmåga, konkurrenskraft och produktivitet.
Du kan läsa mer via länken: Omställningsstöd – Region Sörmland (regionsormland.se)

Företagsakuten har förlängts till och med juni 2021. Det är ett kreditgarantiprogram som ska göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem.
Foretagsakuten (xn--fretagsakuten-imb.se)

Korttidsstöd
Korttidsstödet öppnar för ansökningar den 29 mars. Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Korttidsarbete 2021 – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Korttidspermittering: Korttidspermittering på 80 procent förlängs med en månad till och med april.
Läs mer under ”Korttidspermittering/korttidsarbete

Regeringen har tagit fram olika stödpaket och åtgärder riktade till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset. Under våren 2020 kom dessutom regeringen med ett särskilt paket riktat mot kommuner och regioner.

Nedan redogör vi kort för de olika stödåtgärder som är aktuella, vad de innebär och var man kan hitta mer information.

>> För dig som företagare i Östergötland

>> För dig som företagare i Sörmland

>> För dig som företagare på Gotland

>> Arbetsförmedlingen

>> Tillväxtverket

>> Försäkringskassan

>> Övriga nyheter och artiklar från Östsvenska Handelskammaren kopplat till Corona.