Östsvenska Handelskammaren

Medlemsinformation om covid-19 - restriktioner, åtgärder och stöd till dig som företagare

Pandemiläget är alltjämt allvarligt i vår region och i resten av Sverige. Här samlar vi viktig information och länkar till viktiga sidor för dig som företagare att ha koll på.

Här finner du som medlemsföretag eller besökare viktig information och artiklar kring hur ni kan agera.

Informationen uppdateras löpande. Senast uppdaterad 13 januari.

Vill du få klarhet i den nya tillfälliga covid-19-lagen och hur den påverkar ditt företag? Besök Länsstyrelsen Östergötlands samlade information:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/tillsyn-utifran-covid-19-lagen.html

Aktuell information kring omsättningsstöd till enskilda näringsidkare:

Regeringen meddelade den 12 januari att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare nu kommer förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Man meddelade även att stödnivån i stödet höjs från 75 procent till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Läs mer under ”Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare”

Regeringen har tagit fram olika stödpaket och åtgärder riktade till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset. Under våren 2020 kom dessutom regeringen med ett särskilt paket riktat mot kommuner och regioner.

Nedan redogör vi kort för de olika stödåtgärder som är aktuella, vad de innebär och var man kan hitta mer information.

>> För dig som företagare i Östergötland

>> För dig som företagare i Sörmland

>> För dig som företagare på Gotland

>> Arbetsförmedlingen

>> Tillväxtverket

>> Försäkringskassan

>> Övriga nyheter och artiklar från Östsvenska Handelskammaren kopplat till Corona.

Kontakt

Johan Callenfors

Medlemsrelationer/Affärsutvecklare

Lotti Bjuvander

Medlemsrelationer/Affärsutvecklare