En region där det är lätt att starta, driva och utveckla företag och dit investerare, företagare, studenter och turister lockas är en attraktiv region. En attraktiv region har goda förutsättningar till tillväxt. Vi menar att vår region, med tillväxtstråket från Linköping upp till Stockholm som en pulsåder, har stor potential att bli en av Sveriges mest attraktiva regioner, ja, till att få internationell lyskraft. Därför tar vi den regionala attraktiviteten som utgångspunkt i allt vårt arbete inom näringspolitik.

Våra viktigaste frågor

För mer information

Maria Björk Hummelgren

Ansvarig Tillväxt och Analys

Tel: 011 28 50 37