Infrastruktur

Bra infrastruktur märks inte men är avgörande för de som bor, lever och verkar i en region. Ny infrastruktur kan ändra och förstora regionala flöden och öka tillväxten i en region. Till viktig infrastruktur räknas även utbyggnaden av bredband och en energiförsörjning som är långsiktigt säker, hållbar och som svarar mot näringslivets behov. Vi driver på för att gränserna vid resor mellan våra län ska vara så sömlösa som möjligt och därmed stimulera den funktionella regionen.

Aktuellt:

180131 Vi kommenterar Ostlänken-nyheter

Handelskammaren driver på för:

  • Att Ostlänken byggs i tid, enligt plan och på ett hållbart och innovativt sätt
  • Att ny höghastighetsbana för tåg som knyter ihop Stockholm med Göteborg och Malmö ska stå klar år 2035
  • En hållbar ombyggnation av E22:an förbi Söderköping-Norrköping
  • Förstärkning av de öst-västliga lederna i regionen; utbyggd och säkrare väg 51 Norrköping-Örebro, mötesfri väg Eskilstuna-Västerås och Eskilstuna-Katrineholm -Nyköping
  • Tillfredsställande flygförbindelser till och från hela regionen
  • Färjetrafik till och från Gotland som är minst i nivå med idag   


Exempel påverkansarbete

  • Driver East Sweden Infra Cluster för affärs- och utvecklingschanserna i och kring projekt Ostlänken
  • Medlem i Östergötlands godstransportråd
  • Löpande dialog med Nyköping- Östgötalänken AB
  • Remissinstans till regering och myndigheter

 


För mer information

Tel: