Där mångfald finns och tas tillvara, där sker också utveckling! Handelskammaren arbetar för att ökad inkludering i näringslivet i allmänhet och i styrelserummen i synnerhet. Genom kunskapshöjande möten, nätverk och samarbeten inom miljö, CSR och mångfald bidrar vi till att den östsvenska regionen kan ta en mer framskjuten position när det gäller alla dimensioner av hållbart företagande.

Exempel påverkansarbete

  • Nätverket CSR East Sweden syftar till att driva frågor om företagens sociala ansvar på strategisk nivå i den östsvenska regionens näringsliv. Genom möten och information vill CSR East Sweden inspirera fler företag att arbeta aktivt med de tre dimensionerna (ekonomisk, ekologisk och social) av hållbarhet.

 

  • Handelskammaren har tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland startat mångfaldsnätverket Diversity Charter Östergötland. Nätverket bidrar till att ge företagen en kunskapsplattform och ett forum för utbyte av kunskap, erfarenheter och inspiration specifikt kring mångfald i arbetslivet.

 

  • Genom konceptet Gränslös frukost har vi skapat en mötesarena för näringslivet och de personer som står utanför arbetsmarknaden, många av dem med utrikes bakgrund. Syftet är att ge företagen chansen att hitta rätt kompetens och att samtidigt öppna dörrarna till näringslivet för våra nya svenskar. På köpet har vi hittills matchat minst 30 personer till jobb och bidrar även till en bättre integration, när olika grupper i samhället möts och får ökad kunskap om varandra.

 

  • Genom 100-listan, en lista över kvinnor i den östsvenska regionen som kan och vill ta styrelseuppdrag, bidrar Handelskammaren till att lyfta upp frågan om (bristen på) jämställdhet i näringslivet och i dess styrelserum. Tillsammans med Q-gruppen genomförs möten, debattutspel och andra arrangemang för att synliggöra företagens och samhällets vinster med ökad jämställdhet.