För att företagen ska kunna växa och utvecklas med den innovationskraft som krävs för att stå sig i globala konkurrensen, är tillgång till rätt talanger och rätt utbildningar med högsta kvalitet helt avgörande. För framgångsrika företag är det också tillgång till rätt styrelsekompetens också central.

Handelskammaren arbetar för:

  • ett samordnat, brett och välmatchat utbildningsutbud längs hela stråket East Sweden
  • ett ökat utbyte mellan utbildning, akademi och näringsliv
  • inkludering och mångfald som en strategi för säkrad kompetensförsörjning
  • ökad kompetens i regionens styrelserum

Exempel påverkansarbete:

  • Arbete i de regionala kompetensplattformarna i Sörmland och Östergötland
  • Egna styrelseutbildningar av toppkvalitet
  • Kvinnlig styrelsekompetens synliggörs genom 100-listan
  • Samverkan med andra aktörer i kompetensfrågor, t.ex. kring YH-utbildningar, validering och mångfaldsarbete
  • Gränslös frukost-möten för fler matchningar på arbetsmarknaden

För mer information

Tel: