Det behövs fler kvinnor i våra bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater från Östergötland, Sörmland och Gotland. L
istan är skapad för att öka styrelsekompetensen i regionen och för fler kvinnor i styrelserummen. Den består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Hösten 2014 inleddes en dialog mellan Östsvenska Handelskammaren och Q-gruppen (ett privat initiativ från engagerade kvinnor i regionen) i syfte att öka styrelsekompetensen. Ett samarbete startades och med hjälp av ALMI, Norrköpings näringslivskontor, NuLink, 
Region Östergötland samt Tillväxtverket genomfördes en undersökning våren 2015 för att ta reda på hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i Östergötland 

Resultatet av enkäten, som besvarades av ca 150 företag, visade tydligt att det var en snedfördelning i styrelserummen med endast 24 % kvinnor. Det blev starten för 100-listan. En nomineringskampanj drog igång, debattartiklar i ämnet publicerades, en urvalsprocess togs vid och den första listan presenterades i augusti 2015. 

Uppföljande underökningar genomförs varje år och listan fylls löpande på. Det är fortfarande en snedfördelning men listan har hjälpt många företag att hitta sina nya styrelsemedlemmar.

100-listan omfattas av Östergötland, Sörmland och Gotland.