Östsvenska Handelskammaren

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av tidigare åtgärder, därför inför Regeringen ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till och med juni 2021. Stödet handläggs av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. Det kommer att införas en möjlighet att ta del av stödet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, det vill säga 2019. Från och med stödperioden november – december 2020 sänks också omsättningskravet till 180 000 kronor. Detta görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet. Stödet väntas gå att söka från den 1 mars.

Ett nytt stöd riktat till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare införs. Det nya stödet kommer att utformas med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Även det stödet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

För att beviljas stöd krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent under mars-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. 

Stöd kan sökas för perioden mars-juli och en ny ansökningsomgång kommer upprättas för perioden augusti-oktober. Det är Boverket som hanterar ansökan.

Läs mer här: För företagare med anledning av covid-19 – Regeringen.se (regeringskansliet.se)

Ansök om stöd här:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/