Östsvenska Handelskammaren

Omställningsstöd baserat på omsättningstapp

Stödet vänder sig till företag vars nettoomsättning på grund av covid-19 har minskat med minst 30, 40, eller 50 procent mars till juni 2021, Det finns även ett förstärkt omställningsstöd som kan användas av företag som påverkas särskilt av vissa restriktioner. Syftet är att stötta företag genom den akuta krisen och underlätta för verksamheter att ställa om. 

Omställningsstödet har tidigare förlängts till att omfatta maj, juni och juli, men utökas nu ytterligare till att även gälla för april, maj och juni 2021

Ansökan görs på Skatteverkets hemsida.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/omstallningsstod-mars-till-oktober-2020/

Ansök om stöd här: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html