Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren fokuserar på kompetensförsörjning

Brist på kompetens är näringslivets största hinder för tillväxt. Vi behöver säkerställa att befintliga och nya företag i vår region har tillgång till rätt kompetens både idag och imorgon. Det handlar om spetskompetens likväl som bredd för näringslivets tillväxt och utvecklingsmöjligheter.

Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar och allt färre på arbetsmarknaden som ska försörja allt fler, förstärker företagens utmaning att hitta rätt arbetskraft och kompetenta medarbetare. Östsvenska Handelskammaren arbetar för att företagen ska hitta rätt kompetens, vi skapar mötesplatser och vägar mellan näringslivet och nya medarbetare, utbildningsaktörer och myndigheter. Vi verkar för att öka kunskapen om företagens behov i dag och imorgon hos skolor, högskolor, universitetet, arbetsförmedlare, ungdomar och deras föräldrar. Allt för att få en bättre matchning och öka utsikterna för en god kompetensförsörjning i vår region.

Rätt kompetens till företagen och i styrelserummen

Brist på kompetens är företagens största utmaning för tillväxt och utveckling. En snabb samhällsutveckling med digitalisering och automatisering leder till nya behov och möjligheter. Pandemin har förstärkt denna utveckling och efterfrågan på digitala kunskaper växer. Arbetslivet är i ständig – och snabb – förändring och livslångt lärande har fått en helt ny innebörd. Allt fler behöver vidareutbilda, omskola eller utmana sig själva och inte bara i början av yrkeslivet. Rätt kompetens är en överlevnadsfråga för företagen, men också en fråga om kunna attrahera och locka hit fler företag och etableringar. Kompetens är en konkurrensfråga!

Östsvenska Handelskammarens rapport ”Kompetensförsörjning – Företagens viktigaste fråga”, baserat på en undersökning med nära 200 företag i vår region, visar att så många som 80 procent av företagen behöver rekrytera ny personal. 70 procent behöver kompetenshöja befintlig personal. Och man är villig att ändra sina strategier och arbetssätt för att få tag i kompetensen.

Fler ska vilja och kunna arbeta i vår region:

  • Stärk samarbetet i utbildningsfrågor över kommun- och regiongränser
  • Sök aktiv samverkan mellan utbildningsaktörer och näringslivet – låt skolan komma in på företagen och tvärtom
  • Öka skolans och beslutsfattarnas kunskaper om vilka kompetenser företagen efterfrågar och vilka bristyrken som finns, och forma utbildningarnas upplägg och innehåll utifrån det
  • Ett fungerande regionalt samordnat arbete för talangattraktion

100-listan

Det behövs fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för att få fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Läs mer om 100-listan

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Läs även