Handelskammarens historia börjar 1599 i Marseille. Då bildades en organisation som skulle skydda den franska handeln från pirater i Medelhavet. 100 år senare var Handelskammaren väletablerad i stora delar av Europa.

I mitten av 1800-talet påbörjade man i Sverige en diskussion som pågick i 50 år. Skulle vi göra som Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien som hade obligatoriskt medlemskap för sina företag, eller som Storbritannien och Portugal, där medlemskapet var frivilligt?

1902 var diskussionen över och den första svenska Handelskammaren startade i Stockholm. Förebilden var landstingens demokratiska organisation med fullmäktige som utser en styrelse, och företagens medlemskap skulle vara frivilligt. Huvuduppgiften blev att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och främja handel över gränserna. Under de kommande tio åren – i takt med järnvägens utbyggnad – spreds fenomenet över landet.

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och ägs och drivs av 980 företag med 50 000 medarbetare i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi är politiskt obundna, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt.

Vi erbjuder

Kunskap – vår expertis ger dig nya möjligheter
Vi bidrar med expertkunskap, kvalificerade konsulttjänster och utbildningar som utvecklar dina affärer.

Möten – affärer görs mellan människor
Vi ger dig nya kontakter, nätverk och inspirerande mötesplatser så att du kan utveckla dina affärer, din organisation och ditt ledarskap.

Påverkan – för en växande östsvensk region
Vi driver de näringspolitiska frågorna som skapar bättre förutsättningar för regional attraktivitet, företagande och positiv samhällsutveckling.

Handelskammarens organisation och koncern


Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Södermanland, Östergötland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer – lokalt, regionalt och internationellt.

Östsvenska Handelskammaren har kontor i Linköping, Norrköping och Nyköping samt representation i Visby. Kontorens placering matchar i dagsläget behovet från exportindustrin vad gäller service kring handelsdokument.

Handelskammaren har ett helägt dotterbolag.

Östsvenska Handelskammarens Service AB
Handelskammarens vinstdrivande dotterbolag. Bolagets styrelse är identisk med föreningens styrelse i arbetsutskott. (Ordförande, representant Gotland, representant Sörmland, representant Östergötland, VD). Två tredjedelar av Handelskammarens anställda är anställda i servicebolaget.