Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren fokuserar på kompetensförsörjning

Brist på kompetens är näringslivets största hinder för tillväxt. Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar och allt färre på arbetsmarknaden som ska försörja allt fler, förstärker företagens utmaning att hitta rätt arbetskraft och kompetenta medarbetare.

Östsvenska Handelskammaren arbetar på flera sätt med att hitta kompetens och skapa mötesplatser och vägar mellan näringslivet och nya medarbetare, utbildningsaktörer och aktörer på arbetsmarknaden. Vi verkar för att öka kunskapen om företagens behov i dag och imorgon hos skolor, högskolor, universitetet, arbetsförmedlare, ungdomar och deras föräldrar. Allt för att få en bättre matchning och öka utsikterna för en god kompetensförsörjning i vår region.

Här är våra satsningar inom kompetens:

Kompetensmatchen

Eftersom Handelskammarens medlemmar såväl som näringslivet i stort uppger att kompetensförsörjningen är den största utmaningen framåt, ser Handelskammaren det som en fråga att prioritera. Internt har vi kallat det för att vi antar ”Kompetensmatchen”. I den matchen ingår flera olika strategier, såsom Gränslös frukost, 100-listan och att delta i olika kompetensförsörjningsråd på lokal och regional nivå. Nu har vi växlat upp arbetet än mer, genom att hösten 2019 tillsammans med Norrköpings kommun anordnat så kallad Kompetensfrukost. Vi har genomfört fyra stycken, bland annat på tema: besöksnäring, logistik och transport och IT – branscher som har extra stort behov av medarbetare. Kompetensfrukostarna har blivit välbesökta och vår ambition är att ta konceptet vidare i vår region för att i samarbete med kommunerna bjuda in företag, myndigheter och utbildningsaktörer i jakten på en säkrad kompetensförsörjning.

Läs mer om Kompetensfrukost

Läs mer om Kompetensmatchen

Gränslös Frukost

Under frukostträffar ges företagare chansen att finna nya medarbetare. När företagen ökar din sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa, ökar chanserna att hitta rätt. På Gränslös frukost kan du hitta din nästa stjärna!Under frukostarna ges tid att prata med arbetssökande och att berätta om sitt företag. Gränslös frukost arrangeras i olika städer i vår region vid varje tillfälle.

Läs mer om Gränslös frukost

100-listan

Det behövs fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för att få fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Läs mer om 100-listan

Framtidsstipendiet

Östsvenska Handelskammaren delar ut Framtidsstipendiet till unga, lovande personer med intresse och fallenhet för teknik och IT. Vi tycker att det är viktigt att sporra våra unga genier i regionen till nya projekt och utbildningar. Varje vår har vi en urvalsprocess där elever i grundskolan kan ansöka om stipendier.

Läs mer om Framtidsstipendiet