Avsnitt 22: Tips & trix för att lyckas med din export

Handel med omvärlden är extremt viktigt för Sverige och för vår region. Handelskammaren arbetar dagligen med att stimulera till ökad internationell handel genom bl a praktiskt stöd, information och inspiration i att utveckla fler och lönsamma internationella affärer. En viktig del i detta är att bidra till fördjupad kunskap och kompetens inom exportteknik hos regionens företag.

Okunskap i exportaffärer kan leda till att affärer förloras, att man omedvetet utsätter företaget för risker samt att det konkret kan kosta värdefulla resurser i form av både tid och pengar.

Följ med Magnus Lindahl ansvarig för region Sörmland, Gotland och Internationell handel på Handelskammaren i ett samtal med Peter Hellman – vår konsult, partner, utbildare och expert på frågor som rör exportteknik bl a betalning, leverans, försäkring, tull, skatt och dokumenthantering.

Vi talar om vikten av kunskap och kännedom hos exporterande bolag kring just dessa frågor för att minimera risk, penga- och resursläckage kring just en exportaffär.

Dela podcast