I konceptet PULS tar vi reda på vad våra mest engagerade medlemmar anser i aktuella frågor. Via en enkät får intresserade medlemmar besvara några korta frågor vid vissa givna tidpunkter 4 ggr/år eller när en specifik fråga blir aktuell. Svaren ger oss värdefull information för att kunna ta position eller ställning i viktiga frågor.

Senaste rapporten

Puls 1 2018 – Valåret

För fler rapporter klicka här.

Vi välkomnar fler att bli ”PULS-mätare” – vill du också vara med? Anmäl ditt intresse till anna.lovheim@east.cci.se alt. 0766-336923.

För mer information

Tel: