I konceptet PULS tar vi reda på vad våra mest engagerade medlemmar anser i aktuella frågor. Via en enkät får intresserade medlemmar besvara några korta frågor vid vissa givna tidpunkter 4 ggr/år eller när en specifik fråga blir aktuell. Svaren ger oss värdefull information för att kunna ta position eller ställning i viktiga frågor.

För rapporter klicka här.

För mer information

Maria Björk Hummelgren

Ansvarig Tillväxt och Analys

Tel: 011 28 50 37