Handelskammaren är sedan länge en väletablerad remissinstans. Vi tar också kontinuerligt initiativ till ageranden i olika frågor.

För mer information om våra remissvar kontakta Anna Lövheim.

 

Aktuella remissvar:

 

Remissvar nationell infrastrukturplan 2018-2029

Remissvar länstransportplan Östergötland 2018-2029

Remissvar länstransportplan Sörmland 2018-2029

Remissvar länstransportplan Gotland 2018-2029

 

För mer information

Tel: