Våra seminarier strävar alltid efter att vara relevanta och aktuella. Med dessa vill vi inspirera, informera och bidra till ditt nätverk. De kan handla om marknader, regioner, sektorer och teman som är intressanta. Under den senaste tiden har vi genomfört aktiviteter om t ex Brexit, USA, Kina, Turkiet samt även innebörden av CETA-avtalet med Kanada och nästa steg i handelsrelationen med Mexico. Vidare har vi även t ex teman som e-handel, korruption, partnermanagement.

Vi erbjuder:

  • – Om länder och regioner.
  • – Olika teman som t ex korruption och e-handel.
  • – Vid viktiga händelser som påverkar vår handel t ex CETA,  Brexit och Rysslandssanktioner.
  • – Inspiration som t ex kring partner management och ekonomisk utveckling

För mer information

Magnus Lindahl

Internationell handel

Tel: 0709-81 77 23