Östsvenska Handelskammaren

Skattefrihet gåvor

Den 27 maj beslutade riksdagen om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda.

2021 fördubblades beloppsgränsen till 2 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda

Läs mer här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/#ovriga