Östsvenska Handelskammaren

Skattelättnad för småföretagare

Hela den skattepliktiga vinsten för år 2019 kan avsättas i en periodiseringsfond, med ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. På så vis kan många få tillbaka preliminärskatt som betalats in under 2019.

Åtgärden gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. De nya reglerna trädde i kraft 6 april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/