Slå ihop kommunerna
jobba tillsammans för ökad regional attraktivitet

Den regionala attraktiviteten ökar när alla kommuner samarbetar för ökad styrka och minskad sårbarhet i en tid av höga väldfärdskrav med ojämnt fördelat skatteunderlag. För att bli en konkurrenskraftig region behöver vi samla kraften och ena trupperna. Kanske behövs kommunsammanslagningar? Men samarbetet kan börja direkt –  skapa fullständig samordning för fler etableringar, företagsutveckling (t.ex. science parks) och besök längs tillväxtstråket East Sweden. Och glöm inte att berätta för omvärlden om vår regions enhet!

Syskonstäderna Linköping och Norrköping har tillsammans 300 000 invånare, jämförbar storlek med Malmö. Med Nyköping och Södertälje längs stråket East Sweden når vi en halv miljon. Samarbetet över kommungränser har gått framåt sett till historien, politiker vill gärna lyfta fram att samarbetet är starkt och livaktigt. Men det är bara försmaken av vad som behövs framåt! För att bli en slagkraftig region som konkurrerar med omvärlden behöver vi samla kraften och ena trupperna genom tätt samarbete, för inte säga samgående, i de frågor som berör mer än en enskild kommun.

Områden som integration, arbetsmarknadsfrågor, utbildning, besöksnäring, etablering och infrastruktur har potential för samarbete på en helt annan nivå än idag. Om kommuner och näringsliv har fokus på att få talanger och kapital till regionen, snarare än till sin egen kommun, så kommer de positiva effekterna att spilla över i alla kommuner.

De mindre kommunerna i regionen visar vägen. I Trosa har man valt bort egen gymnasieskola då elevunderlaget är för litet för att motivera kostnaden. Istället bussas eleverna till kringliggande kommuner, som kan erbjuda konkurrenskraftiga utbildningar. Räddningstjänst, sotning och sophantering är verksamheter som Söderköpings och Valdemarsviks kommuner nu bedriver gemensamt. Vad säger att större kommuner inte kan och behöver tänka likadant?

Exempelvis pendlingsstråken från kommuner som Mjölby, Åtvidaberg och Motala till Linköping, visar att de mindre kommunerna förser den större med nära 9 000 personer dagligen i ökad arbetskraft, ett helt nödvändigt tillskott.

Ödeläggelsen efter andra världskriget fick världens länder att på allvar inse vikten av samarbete som ett skydd mot konflikter och för ökat välstånd. FN bildades 1948. Varför skulle vi, såhär 70 år senare, inte kunna göra detsamma på regional nivå? Sätt er vid samarbetsbordet och förhandla så att alla känner sig som vinnare när ni lämnar det. Och glöm sedan inte att tillsammans berätta om det för omvärlden!

       Vi föreslår

En fullständig samordning av arbetet för fler etableringar, företagsutveckling (t.ex. science parks) och besök.


Berätta tydligt för medborgare och näringsliv om de områden där framförallt regionens största kommuner samarbetar!


Öppna upp för en utredning om kommunsammanslagningar. Vårt lilla land är uppdelat i 290 byggstenar och många,flera av dem i vår region, har svårt att klara sitt offentliga åtagande idag.

 

 

<< Tillbaka