Östsvenska Handelskammaren

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Sedan den 13 mars behöver arbetsgivare inte längre redovisa ett läkarintyg till Försäkringskassan för att betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod. Justeringen gäller fram till 31 december 2020. 

Från den 1 januari 2021 höjs ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

Läs mer här:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/