Sluta ge oss halvdan service!
hjälp oss bli bäst i Sverige – starta ett regionalt servicekontor för företagande

Det finns flera mätningar av företagens nöjdhet i Sveriges kommuner. De kommuner som ligger i topp har god service och attityd i sitt DNA – man äter, sover och andas positivitet till företagande. Dit behöver vi också komma, om vi vill skapa en framtidsregion med internationell lyskraft. Men hur? Börja med att skapa en gemensam väg in för alla företagskontakter i tillväxtstråket från Linköping i söder till Södertälje i norr.

Det händer mycket i vår region nu. Vi ser investeringar i alltifrån infrastrukturprojekt som Ostlänken och E22 förbi Söderköping, till etableringar som Lalandia i Motala och 55 000 bostäder som ska byggas till år 2035 längs tillväxtstråket East Sweden – från Linköping till Södertälje. Detta gör att intresset för vad vår region kan erbjuda ökar hos potentiella investerare, företagare, besökare och invånare. Det är positivt, men vi får inte glömma bort att också värna regionens befintliga näringsliv. Det näringsliv, som om de blir positivt behandlade, är våra främsta ambassadörer.

Resultaten av Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat i landets kommuner släpptes nyligen och resultatet är inte heller detta år så uppmuntrande. Företagsklimatet i kommunerna längs stråket, utom Trosa, får av företagen ett omdöme som ligger under Sverigesnittet 3,4 på en skala från 1 till 6. Detta trots ganska omfattande satsningar på näringslivsservice och dialog med företagen. Politikernas och tjänstemännens attityder till företagande och kommunens service till företagen ligger under Sverige-snittet i alla kommunerna, återigen Trosa undantaget. Kommunerna som topplevererar har i sitt DNA att kommunens främsta uppgift är att ge god service till sina medborgare och företag, det vill säga till dem som inbringar skatteunderlaget.

Digitaliseringen förstärker globaliseringen. Det gör att vi inte längre bara konkurrerar med övriga Sverige om våra företag, utan också med resten av världen. Då måste vi tänka att vi kan bättre! De sammanlagda skattemedlen för näringslivsutveckling som årligen läggs längs tillväxtstråket borde kunna göra mer nytta. När nu Ostlänken skapar behov av samordning och kraftsamling för att ta tillvara tillväxt- och utvecklingschanserna, varför inte möta upp med en struktur som matchar företagens behov, både befintliga och tillkommande?

Vi vill föreslå att man skapar ”en väg in” för hela regionens näringslivskontakter genom att samordna kommunernas näringslivsenheter längs tillväxtstråket East Sweden. Det blir enhetligt och mycket lättare för företagen som har verksamhet i flera kommuner och det underlättar samarbetet över kommungränser vad gäller allt från tillstånd till större företagsetableringar. Kanske sparar det en och annan skattekrona som istället kan investeras i att kommunerna ska få kraft att lysa. Inte bara internt, utan till resten av världen!

       Vi föreslår
Vad gäller offentlig upphandling, se till att nyttja hela lagutrymmet för sociala villkor och klimatvillkor, så att fler mindre och lokala aktörer
kan vara med och lägga anbud


Implementera ”en-väg-in” för näringslivskontakter och samordna kommunernas enskilda näringslivsenheter i hela tillväxtstråket.
Det är en fördel om företag känner igen sig när de har verksamhet olika kommuner och det underlättar samarbete över kommungränser.

 

 

<< Tillbaka