Vi har samarbete med både näringsliv och offentliga aktörer i regionen och har löpande kontakt för att tillsammans arbeta med att fylla på listan och få företag att använda den. Utan våra sponsorer och partners hade arbetet med 100-listan inte varit möjligt och vi tackar:

GULDPARTNERS

 

 

 

 

 

SILVERPARTNERS

 

 

 

BRONSPARTNERS

 

 

ÖVRIGA PARTNERS