Östsvenska Handelskammaren

Statlig företagsakut

Kreditgarantiprogrammet Företagsakuten är tillgängligt till den 31 december 2020. Staten garanterar upp till 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Läs mer här: https://www.riksgalden.se/sv/press-och-publicerat/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2020/foretagsakuten-forlangs-till-31-december-2020/