Östsvenska Handelskammaren

Statligt sjuklöneansvar

Våren 2020 beslutade Regeringen att staten skulle stå för hela sjuklönekostnaden. Syftet med detta var att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag. 

Stödåtgärden gällde för månaderna maj, juni och juli 2020. För perioden mars 2020, till juni 2021 kommer staten istället ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Vad som kan anses vara normalt beror i sin tur på arbetsgivarens sjuklönekostnader i relation till den totala lönesumman. Ingen ansökan behövs. 

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/ersattningar-for-hoga-sjuklonekostnader