Östsvenska Handelskammaren

Strategiskt vd, och chefsnätverk

Östsvenska Handelskammarens ledarnätverk är ett kompetenshöjande och strategiskt nätverk som riktar sig till företagsledare, som tillsammans med andra företagsledare från olika branscher vill utöka sin kompetens inom tillväxt och ledarskap.

Östsvenska Handelskammarens ledarnätverk är ett kompetenshöjande och strategiskt nätverk som riktar sig till dig som är vd i ett mindre/mellanstort företag, eller områdeschef i ett stort företag.

Nätverket fokuserar på aktuella ämnen som faktabaserad affärsutveckling, hållbarhet och krishantering, men även inspiration och personlig utveckling för att höja både din egna kompetens som företagsledare, och ditt bolags.

Varje grupp träffas fem halvdagar om året, och består av 10-15 deltagare ledda av en erfaren nätverksledare. Tillsammans diskuteras aktuella case- och utmaningar kopplat till de egna bolagen med specifika teman som stöd.

Varje nätverksträff har ett tema som bestämts på förhand av nätverkets deltagare, samt nätverksledaren. Du har som nätverksdeltagare en stor möjlighet att påverka träffarnas innehåll och få med dina egna organisations utmaningar. Dessa diskuteras tillsammans med nätverkets deltagare och ledare som fungerar likt ett runt bord med erfarna konsulter från olika branscher.

Exempel på ämnen som diskuteras kan vara:

  • Hur man skapar och leder effektiva team
  • Hur maximerar du ledningsgruppens prestation och skapar effektiva ledningsgruppsmöten
  • Dilemman och scenarioplanering
  • Segmentering och differentiering
  • Business Model Design. Affärsmodellen som bas för faktabaserad, agil- och experimentell affärsutveckling.
  • Trenddriven innovation.
  • System för omvärldsbevakning och framtidsanalys

Alla nätverksträffar sker under sekretess.


Nätverket leds av Mathilda Ekström som är certifierad ledar/VD-coach och mötesledare. Utbildad Socialpsykolog, hälsopsykolog och rehabiliteringsexpert. Entreprenör och affärsutvecklare med mål att skapa hållbar tillväxt. Verksam inom ledarutveckling, mötesledning och ledarstöd. Expert inom ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser. 

Pris

20 000 kr ex moms per person och år för medlemsföretag
27 800 kr ex moms per person och år för företag som inte är medlem i Handelskammaren 

Är du vd för ett större tillväxtföretag? Då ska du istället delta i vårt nätverk för vd:ar i större bolag. Läs mer här.

Kontakt

Johan Hetting

Projektledare