Östsvenska Handelskammaren

Styrelseordförandenätverk

Nätverket för dig som är styrelseordförande och vill utvecklas i din roll och samtidigt höja kompetensen i det egna styrelserummet.

Nätverket erbjuder ett forum av andra styrelseordföranden, som tillsammans fungerar som ett bollplank åt varandra. För att säkerställa kvalitet, och undvika konkurrensförhållanden är nätverksgruppen skräddarsydd därefter.

Genom rundabordssamtal och workshops bestående av relevanta frågeställningar som leds av en erfaren nätverksledare träffas deltagarna fem gånger per år.

Syfte

Nätverkets syfte är att skapa de bästa förutsättningarna för en stark styrelse, och därmed en ännu starkare organisation.

Upplägg

  • Varje nätverksgrupp består av en grupp på mellan 8-12 deltagare
  • Vi träffas fem gånger per år i Östsvenska Handelskammarens lokaler (på grund av rådande omständigheter sker troligtvis första träffen/träffarna digitalt).
  • Genom rundabordssamtal och workshops drivna av en erfaren nätverksledare, diskuteras frågeställningar och utmaningar som kretsar kring rollen som styrelseordförande.

Exempel på ämnen:

  • Ägardirektiv
  • Rekrytera vd
  • Samspel vd – ordförande
  • Styrelsen som grupp
  • Groupthinking – integritet
  • Risker och kriser
  • Styrelsens sammansättning

Alla möten sker under sekretess.

Bevisad erfarenhet inom styrelseordförande krävs.

Nätverksledare: Lena Lyckenvik
Genom åren har Lena skaffat sig en bred styrelseerfarenhet dels att som VD möta styrelsen, bestående av såväl huvudägare som externa ledamöter och dels genom flera styrelseuppdrag, både i rollen som delägare eller helt extern.  Förutom de uppdrag hon har som ledamot och ordförande utbildar hon styrelseledamöter inom ramen för Styrelseakademien, genomför styrelseutvärderingar och anlitas som konsult för att starta upp och utveckla styrelsearbetet.

Pris

15 000kr per person

Kontakt

Johan Hetting

Projektledare