Östsvenska Handelskammaren

Svensk Exportkredits låneram utökas

Svensk Exportkredits (SEK) låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till svenska exportföretag och deras underleverantörer.

Läs mer här: https://www.sek.se/erbjudande/