Östsvenska Handelskammaren

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

En tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen började gälla den 15 april.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/#ovriga