Östsvenska Handelskammaren

Nätverket för vd i större tillväxtbolag

Är du vd på ett tillväxtbolag och vill vidareutveckla din tillväxtresa? Tillväxt tillsammans är nätverket för dig som är vd för ett tillväxtbolag med en omsättning på minst 60 miljoner, och vill vidareutveckla din kompetens kring tillväxt.

Nätverket består av en skräddarsydd grupp av 8-12 deltagare som genom kompetensutbyte, strategiutveckling, rundabordssamtal och workshops ledda av en erfaren nätverksledare diskuterar aktuella case och utmaningar kopplat till de egna bolagen för att nå en större tillväxt.

 Nätverkets deltagare har möjlighet att utforma innehållet utefter egna utmaningar och frågeställningar.

 Exempel på ämnen som diskuteras kan vara

 • Förändringsprocesser och förändringsledning

• Värdegrund, Mission, Vision och Löfte skapar tillsammans syftet med varumärket.

 • Personlig effektivitet och motivation

• Effektiva beslutsprocesser och verkställande av beslut

 • Faktabaserad affärsutveckling

• Professionellt ledningsgruppsarbete

Pris

20 000 kr per person och år för medlemsföretag
27 800 kr per person och år för företag som inte är medlem i Handelskammaren 

Nätverket leds av Mathilda Ekström som är certifierad ledar/VD-coach och mötesledare. Utbildad Socialpsykolog, hälsopsykolog och rehabiliteringsexpert. Entreprenör och affärsutvecklare med mål att skapa hållbar tillväxt. Verksam inom ledarutveckling, mötesledning och ledarstöd. Expert inom ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser. 

Kontakt

Johan Hetting

Projektledare