Nätverket för vd i större tillväxtbolag

Nätverket består av en skräddarsydd grupp av 10-15 deltagare som genom kompetensutbyte, strategiutveckling, rundabordssamtal och workshops ledda av en erfaren nätverksledare diskuterar aktuella case och utmaningar kopplat till de egna bolagen för att nå en större tillväxt.  Nätverkets deltagare har möjlighet att utforma innehållet utefter egna utmaningar och frågeställningar.  Exempel på ämnen som diskuteras kan … Fortsätt läsa Nätverket för vd i större tillväxtbolag