Östsvenska Handelskammaren

Vd-nätverket

Nätverket riktar sig till företagsledare med en omsättning som sträcker sig upp till 60 miljoner, men har planer på att öka sin omsättning och växa ytterligare.

Som vd på ett bolag kan det bli ensamt i sin roll. Att öka tillväxten i det egna bolaget kräver perspektiv, inspiration, kompetens och- erfarenhetsutbyten. I Östsvenska Handelskammarens vd-nätverk erbjuds du en plattform med andra företagsledare i samma situation, där ni tillsammans utbyter erfarenheter och kompetens.

Varje grupp består av 8-12 deltagare ledda av en erfaren nätverksledare. Tillsammans diskuteras aktuella case och utmaningar kopplat till de egna bolagen med specifika teman som stöd.

Nätverkets deltagare har också möjlighet att utforma innehållet utefter egna utmaningar och frågeställningar.

Exempel på ämnen som diskuteras kan vara:

  • Hur man skapar och leder effektiva team
  • Hur maximerar du ledningsgruppens prestation och skapar effektiva ledningsgruppsmöten
  • Dilemman och scenarioplanering
  • Segmentering och differentiering
  • Business Model Design. Affärsmodellen som bas för faktabaserad, agil- och experimentell affärsutveckling.
  • Trenddriven innovation.
  • System för omvärldsbevakning och framtidsanalys

Nätverket leds av Mathilda Ekström som är certifierad ledar/VD-coach och mötesledare. Utbildad Socialpsykolog, hälsopsykolog och rehabiliteringsexpert. Entreprenör och affärsutvecklare med mål att skapa hållbar tillväxt. Verksam inom ledarutveckling, mötesledning och ledarstöd. Expert inom ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser. 

Pris

20 000 kr per person och år för medlemsföretag
27 800 kr per person och år för företag som inte är medlem i Handelskammaren 

Driver du ett större bolag med omsättning över 60 miljoner? Då ska du istället delta i vårt nätverk för vd:ar i större bolag. Läs mer här.