Östsvenska Handelskammaren

Utökade investeringsmöjligheter för Almi Invest

Almi Invest fick i våras ett tillskott på 400 miljoner kronor för att öka sina möjligheter till att investera i små innovativa bolag som påverkas av krisen. Regeringen har också sedan 1 maj i år valt att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör att Almi Invest tar en större del av investeringarna i innovativa företag. 

Läs mer här: https://www.almi.se/almi-invest/nyheter/almi-invest-sakrar-400-miljoner-i-riskkapital-fran-regeringens-krispaket/