MÅL I KLUSTRET
– Att skapa internationell lyskraft till vår region.

– Att bli Europas bästa kluster för infrastruktur, genom att vara experter på hur det är att arbeta tillsammans i ett stort infrastrukturprojekt.

– Att bli Europas mest värdeskapande affärsnätverk inom stadsutveckling.

 

FOKUS I KLUSTRET
– Affärschanser och tillväxt. Genom samarbete mellan näringslivet och det offentliga blir ESIC en regional kraftsamling som tar höjd för affärsmöjligheterna i och kring Ostlänken.
Underkluster, s k branschkluster och match-making event stimulerar samarbetet.

– Informationsplattform. Med hjälp av möten, utbildningar, nätverk och att digitalt sprida information, kunskap, och marknadsföring.

– Att bidra till att näringslivets kompetensförsörjningsbehov tillgodoses via arbetet i klustret och Östsvenska Handelskammarens generella påverkansarbete.

– Att bidra till att Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid, kan genomföras i tid, enligt plan och på ett hållbart och innovativt sätt.

 

METOD FÖR KLUSTRET
ESICs styrgrupp ansvarar för den strategiska inriktningen, en projektgrupp för aktivitetsplanen och Östsvenska Handelskammaren för genomförandet med en projektledare som koordinerar arbetet. Några av medlemsföretagen formeras i ett Advisory Board med rådgivande funktion.

ESIC fungerar som motor i arbetet med att skapa branschkluster, för att synliggöra och öka antalet möjliga affärschanser. Genom nyhetsbrev och webbsidans logg-in funktion, får medlemmar tillgång till exklusiv information för samarbete och informationsutbyte. Det kommer att erbjudas event, forum och träffar med fokus på relevanta områden, t.ex. kompetensförsörjning, offentlig upphandling, avtalsskrivning, säkerhets- och miljöfrågor.